ภูเก็ต ปิดสถานศึกษาทุกแห่ง 14 วัน ตั้งแต่ 7-20 ม.ค.


เพิ่มเพื่อน    

5 ม.ค.63 -​ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2/2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,รองผอ.รมน.จว.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ที่ประชุมพิจารณา มาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุมสูงเข้าจังหวัดภูเก็ต และ ร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 3)

ต่อมา เวลา 18.45 น. นายปิยะพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  ผลการประชุมฯ ได้ข้อสรุปที่เป็นข้อสั่งการชัดเจนคือ   1.ให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงโรงเรียนกวดวิชา เป็นเวลา14 วัน  ระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2564

2.สถานบันเทิง ยังเปิดให้บริการ แต่มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด ถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที  ทั้งจับและปรับรวมถึงปิดสถานบริการ  

 3.การเข้ามาทางบกทางเรือทางอากาศมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ก่อนเข้ามาขอความร่วมมือให้โหลดแอพฯหมอชนะ 

นายปิยะพงศ์  กล่าวว่า จากการสอบถามกันเข้ามามากในการเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางจังหวัดขอความร่วมมือทุกท่านให้โหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะ  ก่อนเดินทางเข้ามา  หากมาจากจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ขอความร่วมมือในการเข้ามาจะต้องได้รับการตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ยังเข้ามาได้ใข้ชีวิตได้ปกติ แต่ต้องให้ความร่วมมือถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ควรเข้าไปรวมในที่มีคนจำนวนมาก

ขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตมีความเข้มข้นมากในการบังคับใช้กฎหมาย หากไม่ใส่แมส มีโทษปรับได้ถึง 2 หมื่นบาทจะบังคับใช้อย่างจริงจัง  การปฏิบัติตัวโดยทั่วไปในยุคนิวนอร์มัล การใส่แมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิหรือตรวจเมื่อมึอาการผิดปกติหากเข้ามาแล้วพบว่ามีอาการผิดปกติ ขอให้พบแพทย์ ทางสาธารณสุขจะเตรียมพร้อมตั้งรับตรงนี้

นายปิยะพงศ์  กล่าวด้วยว่า ข่าวดี คือ ภูเก็ต จากเดิมที่มีผู้ติดเชื้อ 3 คน ตอนนี้ครบกำหนดของการเฝ้าระวังทั้งหมดแล้ว คือ ยอดเป็นศูนย์ รวมทั้งกลุ่มคนที่เฝ้าระวัง กว่า100คน เป็นศูนย์หมดแล้ว 

"ขอยืนยันว่า ภูเก็ตไม่ล็อกดาวน์ ตราบใดที่นายกรัฐมนตรีประกาศไม่มีล็อกดาวน์ คือ ทุกอย่างจะเดินไปอย่างไรอยู่ที่ทุกคนจะให้ความร่วมมือตามแผนที่ได้วางไว้ หรือไม่ คือ   ต้องปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคตามมาตรการของกรมควบคุมโรค  " นายปิยะพงศ์ กล่าว และว่าหากประชาชนสนใจสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-19 สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เพจศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ