'เทพไท'กระทุ้ง'อนุทิน'ลอยแพนักพนันติดโควิดระวังขัดรธน.ทำปัญหาบานปลาย


เพิ่มเพื่อน    

 

10 ม.ค. 2564  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึง แนวความคิดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่จะยกเลิกการรักษาฟรีให้คนทำผิด ติดเชื้อลอบเข้าเมืองว่า กรณีดังกล่าวถ้าจะยึดหลักการใครทำผิดจะต้องรับผิดชอบนั้น ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามความรู้สึกของคนทั่วไป  แต่สำหรับสำหรับคนไทยการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ซึ่งได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ

บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกัน และขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

ถ้าหากรัฐบาลปฏิเสธการรักษาพยาบาลหรือผลักภาระให้กับผู้ป่วย ก็จะมีปัญหาตามมามากมาย ถ้าผู้ป่วยเหล่านั้นมีฐานะเป็นคนยากจน ไม่มีกำลังเงินในการใช้จ่ายรักษาพยาบาล ก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ และอาจจะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายออกไปยังบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เป็นการได้ไม่คุ้มเสีย

ถ้าหากคุณอนุทินจะผลักดันแนวความคิดนี้จริง อยากให้แยกแยะพฤฒิกรรมของบุคคลออกจากกัน ระหว่างการทำผิดจากวงพนัน และการหลบหนีเข้าเมือง กับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ  และหลักมนุษยธรรม ก็อยากให้คิดอย่างรอบคอบถึงผลเสียที่ตามมาในหลายด้าน เช่น
          1.จะขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 หรือไม่
          2.จะขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือไม่
          3.จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากยิ่งขึ้น หรือไม่

ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีประชาชนคนใดที่ต้องการอยากจะป่วย หรืออยากติดเชื่อไวรัสโควิด-19 เพื่อแลกกับการรักษาพยาบาลฟรีจากรัฐบาล  เพราะมนุษย์ทุกคน รักชีวิตรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้น แต่เมื่อเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ก็จำเป็นที่จะต้องรักษาพยาบาล และถ้าเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดี สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ก็จะรักษาพยาบาลในโรงบาลชั้นดี แต่ถ้าเป็นคนฐานะยากจน ไม่มีค่ารักษาพยาบาล ก็เป็นภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่อยากให้สังคมตั้งข้อรังเกียจกับคนบางกลุ่มที่ติดเชื่อโควิด-19 ไม่ว่าจะติดเชื้อมาจากบ่อน หรือจากต่างประเทศก็ตาม ต้องคิดว่าทุกคนคือคนไทย ซึ่งรัฐบาลจะต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจ จะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่า จะเลือกแนวทางไหนดีกว่ากัน


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'