‘สภา’โยนเผือกร้อนลดค่าปรับ’ซิโน-ไทย’ให้’กจว.’ตัดสิน!


เพิ่มเพื่อน    

13 ม.ค.2564 -  นายสาธิต​ ประเสริฐ​ศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ว่าจ้างบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ จะส่งหนังสือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กจว.) กรมบัญชีกลาง ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อขอให้พิจารณากรณีที่บริษัทซิโน-ไทยฯ ขอใช้สิทธิให้สำนักงานพิจารณาลดหรืองดค่าปรับ โดยอ้างถึงผลกระทบในหลายประเด็น อาทิ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการเดินทางของแรงงานจากพื้นที่ จ.นนทบุรี เข้าสู่ กทม.​กว่า 700 คน การเสนอขอขยายเวลาจัดทำป้ายข้อความที่ใช้ติดตั้งภายในอาคารรัฐสภา เช่น ป้ายหน้าห้องกรรมาธิการ ป้ายหนีไฟ  ที่มีกว่า 4,000 รายการ แต่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการไปเพียงบางส่วน และขณะนี้ติดปัญหาการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ  การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 300 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี  (ครม.) เมื่อปี 2556 เป็นต้น  ว่าตามเงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมายสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนระยะเวลาที่ กจว. จะพิจารณานั้นไม่สามารถระบุได้ เพราะเป็นดุลยพินิจของกรรมการ ที่จะนัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

นายสาธิตกล่าวอีกว่า ภายหลังจากที่สำนักงานเลขาธิการสภาไม่ต่อสัญญาก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง ทำให้บริษัทซิโน-ไทยฯ ต้องจ่ายค่าปรับวันละ 12,280,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. และแม้ว่าสภาจะไม่ได้ขยายสัญญาแล้ว เชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้รับจ้างทิ้งงาน เนื่องจากบริษัทซิโน-ไทยฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าจะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาหลักให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เม.ย.2564 อีกทั้งบริษัทซิโน-ไทยฯ ถือเป็นบริษัทใหญ่ หากทิ้งงานอาจเกิดความเสียหายต่อธุรกิจในอนาคตได้

นายสาธิตกล่าวด้วยว่า สำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างตามสัญญาหลัก คือ อาคารรัฐสภาพร้อมอาคารประกอบนั้น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่าแล้วเสร็จไป 95.06% และงานขณะนี้ยังเหลือส่วนของอาคารโถงกลาง ที่เป็นห้องทำงานของ ส.ส. ที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จ และเหลืองานตกแต่ง การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ขณะที่ประเด็นของงานติดตั้งพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7 นั้น ได้แยกออกจากสัญญาหลักแล้ว ดังนั้น กรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาท้วงติงต่อประเด็นดังกล่าวจะไม่เป็นปัญหาต่องานก่อสร้าง สำหรับการยุติข้อท้วงติงดังกล่าวต้องให้กรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติ หรือนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พิจารณารายละเอียด
 


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่