คมนาคม เล็งยื่นหนังสือถึง กทม. ชะลอปรับขึ้นค่าโดยสารสายสีเขียวไม่ให้เป็นภาระประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

16 ม.ค.64-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 กระทรวงคมนาคมจะทำหนังสือถึงกรุงเทพมหานครให้ พิจารณาชะลอการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารสายสีเขียว จนกว่าจะได้ข้อสรุปมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างทุกฝ่าย และหาหนทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ บริหารจัดการ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนผู้ใช้บริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ กรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เพื่อปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวสูงสุดถึง 104 บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เป็นภาระค่าเดินทางแก่ประชาชนโดยขาดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในคราวที่เห็นชอบการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์สายสีเขียวส่วนต่อขยายระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับ กรุงเทพมหานคร ที่ได้กำหนดให้ กระทรวงคมนาคมบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครในการกำหนดอัตราแรกเข้า อัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมและไม่เป็นภาระแก่ประชาชน นั้น

ทั้งนี้ ในเรื่องขอการปรับแก้ไขสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวตามที่ กทม. ได้พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการศึกษาของโครงการ แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ต้นทุนของโครงการ และเอกสารอื่น ๆ เพื่อนำมาศึกษา และให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดการลดอัตราค่าโดยสารสูงสุดจาก 65 บาท ที่ กทม เสนอ ใช้เป็นฐานถึงปี พ.ศ.2602 (38ปี) ลงเหลือไม่เกินอัตราแนวทางที่ระบบรถไฟฟ้าสายอื่นๆในสังกัดกระทรวงคมนาคมกำหนดใช้

เช่น สีน้ำเงิน สีชมพู สีเหลือง สีม่วง ที่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ 42 บาท แต่กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกัน เพื่อช่วยกันลดอัตราค่าใช้จ่ายในการแก่ประชาชนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการคิดค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย
-ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 44 บาท ยังคงเดิม
- ช่วงห้าแยกลาดพร้าว-คูคต อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 45 บาท
- ช่วงบางจาก-แบริ่ง และช่วงสำโรง-เคหะ อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 45 บาท
- กรณีที่เดินทางจากช่วงหมอชิต-อ่อนนุช ต่อเนื่องไปยังช่วงบางจาก-แบริ่ง และช่วงสำโรง-เคหะ ค่าโดยสารสูงสุด 74 บาท
- กรณีที่เดินทางจากช่วงหมอชิต-อ่อนนุช ต่อเนื่องไปยังช่วงห้าแยกลาดพร้าว-คูคต ค่าโดยสารสูงสุด 74 บาท
- กรณีเดินทางทั้งระบบ จากช่วงห้าแยกลาดพร้าว-คูคต ต่อเนื่องไปยังช่วงหมอชิต-อ่อนนุช, ช่วงบางจาก-แบริ่ง และช่วงสำโรง-เคหะ ค่าโดยสารสูงสุด 104 บาท


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ