สมาคมภัตตาคารไทย วอนรัฐบาลผ่อนปรนเปิดนั่งในร้านอาหารได้ถึง 5 ทุ่ม


เพิ่มเพื่อน    

23 ม.ค.64 - สมาคมภัตตาคารไทย โดยนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ได้ทำหนังสือยื่นถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ขอความกรุณาผ่อนปรนให้ร้านอาหารนั่งได้ถึงเวลา 23.00 น. โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า เนื่องด้วยคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับล่าสุดอนุญาตให้ลูกค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึงเวลา 21:00 น. ซึ่งยังสร้างผลกระทบให้กับยอดขายของร้านอาหารตั้งแต่ระดับร้านอาหารริมทางจนถึงร้านอาหารภัตตาคาร ในแง่ของจิตวิทยาและสภาพชีวิตการทํางานของลูกค้าทําให้ลูกค้าไม่สะดวกและตัดสินใจไม่นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารด้วยเงื่อนไขของเวลา

จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาภายใต้คําสั่งดังกล่าวทําให้ยอดขายของร้านอาหารหายไปไม่ต่ำกว่า 70 %ทําให้รายได้ ไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและจะมีผลต่อการว่าจ้างงานภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ ซึ่งจะทําให้เกิดการเลิกว่าจ้างงาน พนักงาน และลดเงินเดือนของพนักงานอย่างแน่นนอน ประกอบกับรัฐบาลยังไม่ได้มีมาตราการใดๆออกมาเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SME ใดๆเลยทั้งสิ้น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธ.ค.ผู้ประกอบการมีรายได้ไ้ม่เพียงพอต่อการจ่ายหรือ แม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบสินค้าภาคการเกษตร

แต่จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารได้ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถปฎิบัติตามมาตราการมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกตรวจสอบมาตรฐานความ ปลอดภัยโดยตลอด ซึ่งจากการรายงานของ ศบค.ไม่มีผู้ติดโควิดที่สาเหตุต้นกําเนิดมาจากร้านอาหารเลย

ผู้ประกอบการร้านอาหารมั่นใจเกิน100%ว่าไม่ได้เป็นและจะไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เพราะ เนื่องจากมูลเหตุดังต่อไปนี้ 1.ทุกร้านสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี 2.กลุ่มลูกค้าของร้านอาหารเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น 50%เป็นกลุ่มครอบครัวเดียวกัน 30%เป็นกลุ่มพนักงานหรือกลุ่มหน่วยงานที่ทํางานร่วมกัน และอีก 20%เป็นกลุ่มลูกค้าเพื่อนสนิท ซึ่งทั้งหมดมีไทมไลน์ ที่ไม่ได้เป็นอันตรายหรือสุ่มเสี่ยง

ดังนั้นทางสมาคมภัตตาคารไทยจึงใคร่ขอความกรุณาท่านนายกฯ-คณะกรรมการ ศบค.และผู้ว่าฯกทม.ได้โปรดผ่อนปรนให้ร้านอาหารสามารถเปิดให้นั่งรับประทานได้ถึงเวลา 23.00 น.เพื่อเป็นการประคับประคองระบบเศรษฐกิจภาค SME ธุรกิจร้านอาหาร และพนักงานลูกจ้างให้มีชีวิตอยู่ได้ และยังสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ควบคู่กันไป ดังคําที่ว่า” Living Balance ”

สมาคมภัตตาคารไทยขอขอบคุณฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ให้ความกรุณาเห็นใจ เข้าใจ และสั่งการทันทีในวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา แต่จากการที่ได้ลงติดตามความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด สมาคมฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณาสั่งการ เพื่อในเวลาใกล้สิ้นเดือน สามารถสร้างยอดขายให้กระเตื้องขึ้นได้ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและพนักงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต