เปิดตัว IPO หุ้นโออาร์ เตรียมเงินพร้อมเรียนรู้วีธีการจอง


เพิ่มเพื่อน    

(จิราพร ขาวสวัสดิ์)

    เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ บริษัทลูกของ บมจ.ปตท. ด้วยการดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (นอนออยล์) อย่างผสมผสานกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้ได้รับการติดตามว่าการเปิดขายหุ้น IPO ตัวอื่น ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้อย่างไรบ้าง โดยโออาร์เองได้สรุปรายละเอียดการจองซื้อหุ้นไว้ให้ด้วย
ราคาและขั้นตอนเปิดจองหุ้น IPO
     การเปิดขาย IPO ครั้งนี้ โออาร์กำหนดราคาอยู่ที่16.00-18.00 บาทต่อหุ้น โดยจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 300 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนขั้นต่ำครั้งละ 100 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด เท่ากับว่าผู้ที่ต้องการจองที่ต้องซื้อในราคา 18 บาทต่อหุ้น จะต้องมีเงินขั้นต่ำ 5,400 บาท โดยสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และกรุงไทย ที่สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ และผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 24 ม.ค.2564-เวลา 12:00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 ก.พ.2564
     ทั้งนี้ โออาร์ประกาศแผนเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 22.5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัท ภายหลังที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ (ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวนโดยไม่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) โดยแบ่งเป็น (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. (“ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้น”)
     ทั้งนี้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,610 ล้านหุ้น หากมีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายดังกล่าว บริษัทอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนจำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น อีกทั้งการจัดสรรหุ้นของโออาร์ในส่วนของผู้ลงทุนรายย่อยในครั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
     โดยวันที่เปิดรับ กลุ่มรายย่อย หรือประชาชนทั่วไป ทั้งที่มีพอร์ตหุ้นหรือไม่มีพอร์ตหุ้นก็สามารถจองซื้อได้ เริ่มจองซื้อได้ในวันที่ 24 ม.ค.64 และจัดสรรแบบวิธี Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึง สำหรับผู้ถือหุ้น ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรหุ้น สามารถจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25-28 ม.ค.2564 โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “OR” ในต้นเดือน ก.พ.2564 นี้
หลังจากการปิดจองหุ้นสำหรับประชาชนแล้ว จะมีการประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 4 ก.พ.2564 ผ่านเว็บไซต์ settrade.com เพื่อยืนยันกับผู้ที่ได้รับ หุ้น OR ในจำนวนเท่าใด ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ระบบจะทำการคืนเงิน อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 17 ก.พ.2564 (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 22 ก.พ.2564 (กรณีรับเป็นเช็ค)
วิธี Small Lot First
     วีธีการจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot FirstSmall Lot First นั้นเป็นวิธีการจัดสรรหุ้นแก่นักลงทุนทุกคนอย่างทั่วถึงที่สุด โดยสมมติว่า มีจำนวนหุ้นที่จะขายรวม 30,000 หุ้น แต่ผู้ต้องการที่จะซื้อเมื่อรวมหุ้นที่ต้องการจองซื้อทั้งหมดมีมากกว่าจำนวนขาย จะต้องจัดสรรแบ่งเป็นรอบๆ โดยรอบแรกอาจจะมีการกำหนดการกระจายหุ้นไปก่อนทั้งหมดคนละเท่าๆ กัน ในที่นี้สมมติกระจายไปคนละ 300 หุ้น เมื่อครบแล้ว
     ในรอบต่อไปๆ จะนำหุ้นที่เหลือมาแบ่งและกระจายไปให้ครบคนอีกในสัดส่วนที่น้อยลง อาทิ รอบละ 100 หุ้น จนครบรอบและครบจำนวนคน ในขณะนี้หากมีผู้จองงที่ได้ครบตามจำนวนความต้องการแล้ว ในรอบต่อๆ ไปจะถูกตัดสิทธิ์ออก ในขณะที่ครบทุกคนและครบรอบแล้ว เมื่อมีหุ้นส่วนเกิน และยังมีผู้ที่ยังได้หุ้นไม่ครบจำนวนที่ต้องการจองอีกนั้น จะเป็นการให้หุ้นแบบสุ่ม ซึ่งเป็นการสุ่มโดยโปรแกรม โดยในครั้งนี้จะมีทั้งผู้ที่ได้หุ้นและไม่ได้หุ้น แล้วแต่การสุ่มถูก
ตัวแทนจำหน่ายหุ้น
     สำหรับการเข้าจองซื้อ IPO ของโออาร์นี้ ประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อได้ผ่าน 3 สถาบันการเงิน คือ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ หรือจองผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ หรือ Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร แบ่งเป็น 1.ธนาคารกรุงเทพ จองซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ซึ่งเป็น Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 09.00 น.ของวันที่ 24 ม.ค.64 ถึง 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 ก.พ.64
     2.ธนาคารกสิกรไทย จองซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://kasikornbank.com/th/KMyInvest/PTTOR/IPO ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชำระเงินด้วย Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย (KPLUS) ตามขั้นตอน และ 3.ธนาคารกรุงไทย จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Money Connect by Krungthai ในแอปพลิเคชัน "Krungthai NEXT" ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ของวันที่ 24 ม.ค.2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 ก.พ.2564
เป้าหมายการระดมทุน
     การระดมทุนครั้งนี้ โออาร์ตั้งเป้าเพื่อรองรับการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ "ptt station" ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ, ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน, การลงทุนคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน, ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุปสงค์ในตลาด, การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ หรือใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม
     ทั้งนี้ โออาร์ได้วาง 6 กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายธุรกิจ ประกอบด้วย 1.รักษาความเป็นผู้นำทั้งตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ในประเทศไทย 2.มุ่งส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น สร้างฐานรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร 3.ต่อยอดความสำเร็จ ความชำนาญ เพื่อการขยายตัวสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลก
     4.เสริมสร้างศักยภาพ ขยายโอกาสการเติบโตด้วยเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 5.ลงทุนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี และ 6.มุ่งสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งประเทศชาติ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานอย่างสมดุล
     นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้เตรียมการขายไอพีโอมาอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีแผนที่จะเลื่อนหรือยกเลิกไปในช่วงนี้ และทำการตรวจสอบข้อมูลมาโดยตลอด เชื่อว่าโออาร์จะมีความแข็งแกร่งเพียงพอ ทุกธุรกิจหลักของบริษัท ส่งผลให้สามารถขายไอพีโอได้ในช่วงที่จะเกิดความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศแบบนี้ และขอให้มั่นใจว่ากระบวนการปรับโครงสร้างของ ปตท.มายังธุรกิจโออาร์ในครั้งนี้เราทำอย่างโปร่งใส และเปิดเผยต่อเนื่องมาตลอดเวลา
     “เราเชื่อมั่นว่า ช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะเวลาอันเหมาะสมที่โออาร์พร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตครั้งใหม่ ด้วยการเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากจุดแข็ง รากฐานทางธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตอันแข็งแกร่งของโออาร์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกอย่างแท้จริง”.


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่