วุฒิสภานัดถก3วาระรวด! ไฟเขียว'กม.ทำแท้ง'


เพิ่มเพื่อน    

25 ม.ค. 64 - นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นี้ วุฒิสภามีการประชุมนัดสำคัญที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของวงการกฎหมายไทย เปลี่ยนหลักการประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการทำแท้ง จากเดิมที่การทำแท้งในเกือบทุกกรณีเป็นความผิด มีโทษจำคุกและปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 เปลี่ยนมาเป็นหลักการใหม่พอสรุปให้อ่านกันง่าย ๆ แบบไม่ใช่ภาษากฎหมายหากแต่เป็นภาษาชาวบ้านว่า...

1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ - ทำแท้งได้โดยไม่มีความผิด

2. อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป - ทำแท้งได้ภายใต้ 3 เงื่อนไข

3. อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ - ทำแท้งได้ภายใต้ 1 เงื่อนไข

สรุปว่าไม่ได้เปลี่ยนมาเป็น ‘ทำแท้งเสรี’ หากแต่เป็น ‘ทำแท้งได้ภายใต้เงื่อนไข’ ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก โดยถืออายุครรภ์เป็นเกณฑ์

โดยหลักการในข้อ 3 เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
คาดว่าวุฒิสภาจำเป็นจะต้องพิจารณาวาระ 2 ในระบบกรรมาธิการเต็มสภา หรือที่มักเรียกกันว่า ‘3 วาระรวด’ เพื่อให้กระบวนการของวุฒิสภาเสร็จสิ้นภายในวันเดียว เพื่อให้ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้เป็นไปตามคำบังคับในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 

เพราะถ้าไม่ทัน ผลเสียหายจะเกิดขึ้น !

กล่าวคือจาก ‘ทำแท้งได้ภายใต้เงื่อนไข’ จะกลายเป็น ‘ทำแท้งเสรี’ ไป !!".


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'