ในหลวง พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยธรรมชาติจังหวัดชุมพร จำนวน 40 ล้าน


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.พ.64 - นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง และเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร และศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อ.สวี จ.ชุมพร โดยโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร ทั้ง 2 แห่ง ตามสัญญาจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ในการนี้จังหวัดชุมพรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 40 ล้านบาท ให้จังหวัดชุมพรใช้ในการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจำนวน 2 แห่งๆละ 20 ล้านบาท สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้แห่งละ 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรองรับประชาชนหรือผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย โดยภายในศูนย์พักพิงฯ ได้จัดให้มีความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิต ความเป็นอยู่ที่ได้รับการจัดอย่างเป็นระบบ และถูกสุขลักษณะ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค


ต้องบอกว่า..... ถึงวาระ "ขุดเหี้ย" จากรูที่ซุ่มซ่อนแถวๆ มหา'ลัยออกมาถลกหนังกันแล้ว! พันธุ์ไทย เป็นพันธุ์หางแดง แต่วานซืน ที่ถูกถลกหนังไปตัว เป็นพันธุ์ "หัวแดง" เข้ามาผสมพันธุ์-วางไข่อยู่สถาบันศึกษาย่านขอนแก่น ร่วม ๓๐ ปี

'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ