กปน. ร่วมมือกับ MEA ลงนามในสัญญาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์


เพิ่มเพื่อน    

 

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมลงนามในสัญญางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 kV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา S-MS-9 มูลค่าโครงการ 495 ล้านบาท โดย MEA จะเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า การร่วมมือกับ MEA ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ครั้งนี้ อยู่ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ด้านระบบผลิตและส่งน้ำ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของกรมบัญชีกลาง โดยจะมีผู้สังเกตการณ์อิสระ (IO : Independent Observer) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มาร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคา ตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ จนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยในวันนี้มีผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมสังเกตการณ์การลงนามดังกล่าวด้วย

 

ด้าน ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ กปน. ในครั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์นั้น MEA จะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นการรับไฟฟ้าในระบบ 115 kV จากระบบของ MEA จำนวน 2 แหล่งจ่าย (สายส่ง) และจ่ายโหลดระบบ 24kV เป็นรูปแบบ Loop System และอุปกรณ์เครื่องมือที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง ทำให้เพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"