ศาลปกครองนัดอ่านคำพิพากษา’ทส.’ไล่ออก’วิฑูรย์ ชลายนนาวิน’


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.พ.2564 – มีรายงานจากศาลปกครองกลางว่า ในเวลา 10.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ในคดีหมายเลขดำที่ บ.225/2559 และ บ.284/2559 ระหว่าง นายวิฑูรย์  ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ฟ้องคดี) กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง

ทั้งนี้นายวิฑูรย์ฟ้องว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งที่ 259/2558 ลว. 9 ก.ย.2558  ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องขาดคุณสมบัติและต้องถอนตัวจากการดำรงตำแหน่งต่างๆ และทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับบำนาญ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่