ภูมิใจไทยเอาคืน!ค้านเลื่อนวาระแก้รธน.วอล์กเอาต์ออกจากห้องประชุม


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.พ.2564 -  ในการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม วาระ2 แต่เมื่อเริ่มประชุมนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอให้เลื่อนร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่ค้างการพิจารณาอยู่ครั้งที่แล้ว  และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมร่วมวิป 3 ฝ่ายได้ตกลงกันไว้  แต่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) คัดค้านการเลื่อนระเบียบวาระ 

โดยนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับการนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติขึ้นมาพิจารณาก่อน เพราะไม่ได้ร่วมประชุมวิป 3 ฝ่าย เกรงว่าหากนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติขึ้นมาพิจารณาก่อน จะทำให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 เสร็จไม่ทันก่อนปิดสมัยประชุมวันที่ 28 ก.พ.นี้ เพราะร่างกฎหมาย 2 ฉบับที่ขอเลื่อนขึ้นมา มีผู้ขออภิปรายจำนวนมาก  

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยืนยันว่า แม้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เข้าประชุมวิป 3 ฝ่าย แต่ได้แจ้งผลประชุมให้พรรคภูมิไทยทราบแล้ว ยืนยันการเลื่อนร่างกฎหมายฉบับมาพิจารณาก่อน ไม่ได้มีเจตนายื้อการแก้รัฐธรรมนูญ อย่าไปวิตก ถ้าพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 เสร็จไม่ทันวันที่ 25ก.พ. จะให้พิจารณาต่อวันที่ 26 ก.พ.  

จากนั้นที่ประชุมจึงลงมติเห็นชอบให้เลื่อนร่างกฎหมาย 2 ฉบับขึ้นมาพิจารณาก่อน ด้วยคะแนน  331 ต่อ 160 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยได้วอล์กเอาท์ไม่ร่วมประชุมในการพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ และจะกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 

จากนั้นเวลา 10.25 น. ที่ประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ โดยพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ  


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'