กอศ. ยกเลิกนำผล"วีเน็ต" ใช้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวะ 


เพิ่มเพื่อน    


2มี.ค.64-นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการนำผลทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 เนื่องจากขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศให้การสอบวีเน็ตของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นไปด้วยความสมัครใจ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ยกเว้น เพื่อให้มาตรฐานการประเมินมีความเท่าเทียมและเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบประเด็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงแรงงาน ในการให้นักศึกษาอาชีวะสาขาวิชาช่าง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างแอร์ เป็นต้น เมื่อเรียนจบการศึกษาแล้วจะได้ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของกรมส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างฝีมือได้จะต้องเข้ารับการฝีกอบรม เพื่อให้มีใบผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานจากกระทรวงแรงงานเท่านั้น เพราะหากไปประกอบอาชีพเองโดยที่ไม่ใบรับรองถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งเรามองว่าเด็กอาชีวศึกษาได้เรียนตามหลักสูตรมีประสบการณ์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาตลอด 3 ปีของการเรียนในสถาบันแล้วจึงถือว่ามีทักษะที่มากพอ โดยไม่จำเป็นต้องไปอบรมใหม่ให้มีความซ้ำซ้อนไปอีก อีกทั้งผู้ประเมินให้ได้ใบรับรองและฝึกอบรมจากกระทรวงแรงงานก็เป็นครูอาชีวศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับเรื่องนี้ เพราะถือเป็นการยกระดับมาตรฐานนักศึกษาวิชาช่าง รวมถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมสนับสนุนและปลดล็อกการดำเนินการดังกล่าวด้วย


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่