'โทนี่' นี้คือคนโกง


เพิ่มเพื่อน    

          ช่วงนี้มีของเล่นใหม่

 

            ใน Clubhouse นาทีนี้ไม่มีใครฮอตไปกว่า "พี่โทนี่"  อีกแล้ว

 

            ถือว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลา

            เพราะม็อบ ๓ นิ้วเริ่มแผ่ว ขบวนการเชลียร์ "ทักษิณ" ตีเกราะเคาะกะลาไม่เว้นวัน ราวจะเป็นการรับไม้ต่อ

            เผื่อใครยังไม่รู้จัก Clubhouse (คลับเฮาส์) เป็นแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีรูปแบบการสนทนาและการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในชุมชนโดยผ่านเสียงเป็นหลัก

            เพิ่งจะเริ่มเล่นในไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มานี่เอง

            "ลุงตู่" บอกว่าอั๊วไม่สน เพราะไม่มีเวลาเล่น

            ฉะนั้นใน Clubhouse ส่วนใหญ่ก็ตั้งวงด่ารัฐบาลเป็นหลัก

            มีโจมตีสถาบันบ้างเหมือนกัน เพราะคนจัดเป็นพวกหนีคดีอยู่ต่างประเทศ 

            วานซืน "พี่โทนี่" เล่าประสบการณ์ตอนทำ AIS และพบปัญหาทำธุรกิจแพ้คู่แข่ง เนื่องจากพนักงานติดแนวแบบราชการ

                "คนส่วนใหญ่ในบริษัทเก่าผม มาจากระบบข้าราชการเก่า เลยถือคติ ไม่ทำไม่ผิด ผมเลยออกกฎใหม่ ใครทำผิดกฎบริษัทแล้วทำบริษัทเจริญ ผมขึ้นเงินเดือนให้"

                สาวกน้อยใหญ่ฟังแล้วพากันยกก้น พี่โทนี่เก่งโคตร   กลับมาบริหารประเทศได้แล้ว 

            ประเทศล้าหลังเพราะไม่มีทักษิณ

                ฉิบหายครับ!

            นี่คือตัวตนที่แท้จริงของทักษิณ และคนที่ชื่นชอบในตัวทักษิณ

            ฉะนั้นอย่าได้แปลกใจกับผลสำรวจประชาชนในอดีตที่ชื่นชมทักษิณ

            "โกงไม่เป็นไร ขอให้แบ่งกัน"

            มีคนแย้งว่าไม่เคยมีโพลนี้ แต่เป็นการสร้างเรื่องเพื่อทำลายทักษิณ 

            พลิกข่าวเก่าเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เอแบคโพล  เปิดผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง แนวโน้มทัศนคติอันตรายของสาธารณชนคนไทยว่าด้วย การยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย และการโกหกเพื่อเอาตัวรอด

            พบว่าโดยรวมน่าเป็นห่วง!

            เพราะประชาชนคนไทยที่ถูกศึกษาครั้งนี้มีแนวโน้มยอมรับได้ ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย เพิ่มสูงขึ้น

            โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด

            ผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๗๙.๑ และร้อยละ ๗๖.๕ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี และอายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปียอมรับได้ ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน

            แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย!

            ยิ่งไปกว่านั้น ผลสำรวจยังพบด้วยว่า กลุ่มนักเรียน  นักศึกษา ร้อยละ ๗๐.๖ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนสูงที่สุด ที่ยอมรับได้ ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย

            รองลงมาเป็น กลุ่มพ่อค้าธุรกิจส่วนตัว กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มรับจ้างทั่วไป เกษตรกร กลุ่มข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้าน เกษียณอายุ

            ล้วนยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย

            โพลนี้ทำขึ้นในช่วงรัฐบาลระบอบทักษิณ มี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

            การที่ "ทักษิณ" บอกว่า "ผมเลยออกกฎใหม่ ใครทำผิดกฎบริษัทแล้วทำบริษัทเจริญ ผมขึ้นเงินเดือนให้" นับเป็นผู้บริหารที่มีทัศนคติเลวร้ายที่สุดต่อสังคมโดยรวม

            หรือแม้กระทั่งกับบริษัทเอง

            หากระเบียบบริษัทมีปัญหา

            ก็ควรแก้ไขระเบียบไม่ใช่หรือ

            ก็เหมือนกฎหมาย

            หากกฎหมายไม่เหมาะสม ล้าหลัง ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ฝ่ายนิติบัญญัติก็ควรแก้กฎหมายนั้น

            แต่ไม่ใช่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคนที่ทำผิดกฎหมาย

            แนวคิดนี้ต่างจาก "เติ้ง เสี่ยวผิง" อย่างสิ้นเชิง

            "ไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดำ ขอเพียงจับหนูได้ก็คือแมวที่ดี"

            มิได้หมายความว่า ใช้วิธีไหนก็ได้ขอให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

            ทัศนะของเติ้งขณะนั้นคือ...

            หากวิธีการใดเป็นผลดีแก่อุตสาหกรรมการเกษตร ก็ให้ใช้วิธีการนั้น กล่าวคือ ควรยึดแนวทางการปฏิบัติตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่คิดหรือปฏิบัติกันอย่างสูตรตายตัว

            ไม่ได้ส่งเสริมให้ละเมิดกฎ

            การแหกคอก มีทั้งมุมสว่าง และมุมมืด

            แต่ทัศนะแบบทักษิณเป็นมุมมืดเสียมากกว่า

            การไม่สนใจวิธีการเพื่อให้บริษัทได้กำไร สุดท้ายแล้วย้อนกลับมาฆ่าทักษิณเอง

            จำได้นะครับ..."สุธรรม มลิลา" อดีต ผู้อำนวยการ ทศท. แก้สัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือ ใช้อำนาจตำแหน่งโดยทุจริตเอื้อประโยชน์ "เอไอเอส" ในยุคทักษิณเป็นนายกฯ ทำองค์กรเสียรายได้ ๖.๖ หมื่นล้านบาท

             ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสั่งจำคุก ๖ ปี

            สะท้อนถึงการทำธุรกิจแบบทักษิณ

            ผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริตเชิงนโยบาย

            เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำพิพากษาคดีเดียวกันนี้

            องค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากให้ลงโทษทักษิณ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

            จำคุก ๒ ปี

            ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้ามีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น

            จำคุก ๓ ปี

            รวมเป็นจำคุก ๕ ปี

            ฉะนั้นที่ยกยอว่าทักษิณเก่ง ต้องให้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง ควรกลับไปคิดใหม่ เพราะแนวคิดแบบทักษิณ สร้างความเสียหายในวงกว้าง

            แม้กระทั่งในทางการเมืองอย่างที่รับรู้กัน ทักษิณ ก็ใช้วิธีคิดเดียวกันนี้

            “....ผมตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม

                จังหวัดไหนมอบความไว้วางใจให้เราต้องดูแลเป็นพิเศษ แต่เราต้องดูแลคนทั้งประเทศด้วย

                แต่เวลาจำกัด ต้องเอาเวลาไปจังหวัดที่เราได้รับความไว้วางใจมากเป็นพิเศษ

                จังหวัดที่ไว้วางใจเราน้อยต้องเอาไว้ทีหลัง...."

            ครับ...พี่โทนี่ กลับไทยเถอะ 

            กลับมาติดคุกก่อน.


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem