ยุ่งแล้ว!ศาลปกครองกลางไม่รับคำขอระงับประกาศขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว


เพิ่มเพื่อน    

4 มี.ค. 64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวฯ ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการปรับขึ้นค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ที่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศฯ ฉบับใหม่ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวดังกล่าวออกไปแล้ว ประกาศพิพาทตามฟ้องในคดีนี้ จึงยังไม่ใช้บังคับในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว อันเท่ากับว่าได้มีการสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศที่พิพาทไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเอง ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามข้อ 70 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

อ่านคำสั่งทั้งหมด


ต้องบอกว่า..... ถึงวาระ "ขุดเหี้ย" จากรูที่ซุ่มซ่อนแถวๆ มหา'ลัยออกมาถลกหนังกันแล้ว! พันธุ์ไทย เป็นพันธุ์หางแดง แต่วานซืน ที่ถูกถลกหนังไปตัว เป็นพันธุ์ "หัวแดง" เข้ามาผสมพันธุ์-วางไข่อยู่สถาบันศึกษาย่านขอนแก่น ร่วม ๓๐ ปี

'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ