ธุรกิจประกันยิ้มโกยกำไรทะลัก


เพิ่มเพื่อน    

 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบแทบทั้งภาคการลงทุน และการดำเนินชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อรองรับ แต่ในทางกลับกัน ธุรกิจประกันกับมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกประเภท โดยเฉพาะในด้านประกันสุขภาพ ซึ่ง นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย หรือ TIP เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 2,064.87 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.44 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 กำไรสุทธิ 1,863.19 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.11 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 201.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น 10.82%

โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 25,398.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 21,846.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,552.28 ล้านบาท คิดเป็น 16.26% ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับทุกประเภทต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน เบี้ยประกันอัคคีภัย เพิ่มขึ้น 6.53% เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เพิ่มขึ้น 18.34% เบี้ยประกันภัยรถยนต์ เพิ่มขึ้น 18.42% และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพิ่มขึ้น 16.75%

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั้นมาจากการที่บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และพัฒนาการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน โดยล่าสุดได้มีการออกกรมธรรม์รูปแบบใหม่ “TIP อัพทูไมล์” ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่ออกแบบให้สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการ หรือระยะไมล์ที่ใช้อย่างแท้จริง

และยังมีกรมธรรม์ TIP Personal Cyber ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคลที่เอาใจนักช็อปออนไลน์ จากการซื้อของหรือทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมด้วย TIP SME Cyber สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรรมทางไซเบอร์ และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  นอกจากนี้ ยังมีการจับมือกับแอปพลิเคชัน Gojek (โกเจ็ก) เปิดโครงการ "มั่นใจทุกการส่งกับ GoSend" เพื่อให้ทุกการส่งกับ GoSend ทุกชิ้นได้รับความคุ้มครอง

นายสมภพกล่าวว่า แผนการดำเนินงานในปี 2564 นโยบายสำคัญที่ต้องเดินหน้าในปีนี้คือ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการดำเนินการยกระดับเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ ภายใต้ชื่อบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการจัดการองค์กร

ด้าน อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีเบี้ยประกันภัย 21,008.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8% มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,849.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.2% รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,360.6 ล้านบาท ลดลง 6.2% มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,210.1 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,705.6 ล้านบาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6 บาท รวมทั้งปี 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า ในปี 2563 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวนทั้งสิ้น 6,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ดี เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่เบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลง 11% โดยการเติบโตของบริษัทเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยของช่องทางธนาคารจากสินค้ากลยุทธ์ซึ่งได้วางแผนการขายร่วมกับธนาคารในไตรมาสที่ 3 ทำให้ช่องทางธนาคารมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้น 13%

ในขณะที่ ช่องทางตัวแทนมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลง 12% จากปีก่อน จากการปรับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ขายและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโควิด-19 ช่องทางอื่นๆ เพิ่มขึ้น 15% จากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันของการรับประกันภัยกลุ่ม ช่องทางออนไลน์และช่องทางการตลาดตรง สำหรับเบี้ยรับประกันภัยรวมในปี 2563 มีจำนวน 34,745 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเพียง 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลของการลดลงของเบี้ยประกันรับปีต่อของช่องทางธนาคารและช่องทางตัวแทนที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยในปีนี้

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย  หรือ MTI  กล่าวว่า เมืองไทยประกันภัยยกระดับความคุ้มครองยกกำลัง 2 พิเศษสำหรับลูกค้าทุกรายที่ต่ออายุความคุ้มครอง และซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แผนอุ่นใจ รับฟรีความคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 ทันที ในราคาเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม สำหรับการรักษาผู้ป่วยในกรณีที่แพ้วัคซีน ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สำหรับลูกค้าต่ออายุรับสิทธิ์นี้ก่อนวันสิ้นสุดกรมธรรม์เดิม และลูกค้าที่ซื้อประกันภัยโควิด-19 รายใหม่เริ่มตั้งแต่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ที คิว อาร์ หรือ TQR ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อแบบครบวงจร กล่าวว่า ผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีรายได้รวม 196.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 132.49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 74.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.17% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 44.04 ล้านบาท เนื่องมาจากการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อในการจัดหาประกันภัยต่อ จึงทำให้เบี้ยประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนสัญญาประกันภัยต่อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่งผลให้สามารถรักษาระดับการเติบโตของกำไรสุทธิได้

นายฟิลลิป ดอนเนท ประธานกรรมการบริหารของกลุ่มเจนเนอราลี่ กล่าวว่า บริษัทได้ประกาศแผนการลงทุนในโครงการเฟนิเช่ 190 (Fenice 190) มูลค่า 128,000 ล้านบาท (3,500 ล้านยูโร) เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยจะเริ่มต้นในอิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมนี และยังมีเป้าหมายครอบคลุมประเทศในยุโรปทั้งหมดที่ทางเจนเนอราลี่ดำเนินการตลอด 5 ปีของแผนในวาระครบรอบ 190 ปี โดยฉลองการครบรอบครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2021

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทได้จัดประชุมใหญ่ KICK OFF 2021 - FIGHT TO WIN ผ่านช่องทาง Online ถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ไปยังสาขาทั่วประเทศ เพื่อสื่อสารทิศทางของธุรกิจประกันชีวิต และกลยุทธ์ในการขายฝ่าวิกฤติมุ่งสู่ความสำเร็จในปี 2021 พร้อมมอบรางวัลแห่งเกียรติยศให้กับตัวแทนมืออาชีพ และขอบคุณตัวแทนทุกคนที่ใช้พลังความรักในการสร้างผลงาน รวมทั้งให้บริการลูกค้าท่ามกลางภาวะวิกฤติจนประสบความสำเร็จ แสดงให้เห็นว่า “โควิดหยุดเราไม่ได้” โดยยืนยัน ปี 2021 OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมใช้ Love Mindset สู้ เพื่อเอาชนะวิกฤติ และเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ยกระดับสินค้าและบริการมุ่งสู่การเป็น Digital Insurer ตอบโจทย์ทุกความต้องของลูกค้าตลอดไป.

 

 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่