สมาพันธ์ครูฯ ร้อง ยกเลิก 2 คำสั่ง  คสช.เหตุได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบอร์ดคุรุสภาและสกสค.


เพิ่มเพื่อน    

 


4มี.ค.64- นายวีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวภายหลังนำผู้แทนสมาพันธ์ครู 4 ภาค กว่า 60 คน เข้ายื่นหนังสือ เพื่อ “ทวงคืนสภาครู เป็นของครู โดยครู เพื่อครู สู่คุณภาพผู้เรียน” ต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.) ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 7/2558 และคำสั่ง ที่ 17/2560 เรื่องการบริหารคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จากคำสั่งดังกล่าวทำให้มีการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมกรรมการ สกสค. มีการตัดผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ให้เหลืออยู่เฉพาะสัดส่วนของข้าราชการประจำระดับสูงของกระทรวง และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ทำหน้าที่เป็นประธานกว่า 4 ปีแล้ว เมื่อมีการเลือกตั้งมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว คสช.จึงถือว่าสิ้นสุดลง ตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

“หลังจากคณะ คสช.สิ้นสุดลง คำสั่ง คสช.ที่7/2558 และที่ 17/2560 จึงต้องสิ้นสภาพลงตามไปด้วย แต่ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ ดังนั้น ส.ค.ท.จึงมาเรียกร้องให้ รมว.ศธ.คนใหม่ ดำเนินการสรรหา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการ สกสค. ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546” นายวีรบูล กล่าวและว่า ส.ค.ท.ต้องการทวงคืนสภาวิชาชีพให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน ภารกิจของสภาวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริง


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"