"สุภัทร"เผยรอ"รมว.ศธ."คนใหม่ชี้ชัดเอาหรือไม่เอา กก. 5ชุดแก้ปัญหานร. ตั้งแต่ทรงผม ยันแสดงออกการเมือง


เพิ่มเพื่อน    


4มี.ค.64-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนนักเรียน ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียน ซึ่งที่ผ่านมาได้แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านการละเมิด การกระทำความรุนแรง และความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. คณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา 3. คณะทำงานด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา 4. คณะกรรมการพิจารณาในประเด็นเครื่องแบบ ทรงผมนักเรียน และ5.คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคณะกรรมการชุดต่างๆได้สรุปข้อมูลการแก้ปัญหาต่างๆให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อดีต รมว.ศธ.) พิจารณาไปแล้ว แต่เมื่อนายณัฏฐพลได้พ้นจากตำแหน่ง รมว.ศธ.ไปแล้ว จึงทำให้ข้อสรุปการแก้ปัญหานักเรียนยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องรอให้ รมว.ศธ. คนใหม่เข้ามาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่ารมว.ศธ. คนใหม่น่าจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของนักเรียนอย่างแน่นอน

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า อดีตรมว.ศธ. ได้ส่งเรื่องการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาพิจารณา เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้ ทั้งร่างระเบียบศธ.ว่าด้วย เรื่องทรงผมนักเรียน และร่างระเบียบศธ.ว่าด้วยเรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียน ซึ่งอดีต รมว.ศธ.มองว่าควรให้หน่วยผู้ใช้อย่าง สพฐ.ได้ทบทวน ว่า ข้อเสนอของคณะกรรมการแก้ปัญหาร่างระเบียบดังกล่าว สพฐ.เห็นด้วยหรือไม่อย่างไร เพื่อตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียน โดย สพฐ.ได้วิเคราะห์แล้วและมีข้อสรุปว่า ร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยเรื่องเครื่องแต่งกายนักเรียนนั้น ไม่จำเป็นจะต้องปรับแก้ระเบียบใหม่ เนื่องจากระเบียบฉบับเดิมเปิดช่องให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำข้อตกลงว่าจะใส่ชุดแบบไหนเป็นเครื่องแต่งกายนักเรียนได้ ดังนั้นเรื่องนี้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้เอง ส่วนร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยทรงผมนักเรียนนั้น คณะกรรมการมีข้อเสนอที่จะให้ไว้ผมยาวได้ตั้งแต่เด็กระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษานั้น ซึ่งประเด็นนี้ สพฐ.ได้วิเคราะห์ร่วมกับผู้ปกครองและครูแล้ว และมีความเห็นตรงกันว่า การให้เด็กไว้ผมยาวได้ ควรเริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นต้นไป เพราะเด็กระดับนี้มีความรับผิดชอบที่จะดูแลสุขอนามัยสุขภาพผมด้วยตัวเอง ซึ่งหากให้ไว้ผมยาวตั้งแต่เด็กเล็กอาจส่งผลเรื่องการดูแลสุขภาพผมได้ เนื่องจากยังเป็นเด็กเล็ก ทั้งนี้ตนจะสรุปร่างระเบียบ ศธ.ทั้ง 2 ฉบับนี้ให้รมว.ศธ. คนใหม่พิจารณาต่อไป ซึ่งก็แล้วแต่ว่ารมว.ศธ.คนใหม่จะเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างไรบ้าง


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"