กปภ. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตร ช่วยผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า

 

 

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ สภาพอากาศร้อนแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง หลายพื้นที่เริ่มเกิดสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค กปภ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านน้ำประปาครบวงจร ได้ร่วมมือกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ปี 2564 โดย กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2546 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า ณ จุดจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ ให้แก่รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา กปภ. ร่วมสนับสนุนน้ำประปาฟรีแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งจำนวน 165 ล้านลิตร มูลค่า 3.1 ล้านบาท รวมทั้ง กปภ. จะสำรวจและประเมินปริมาณน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจของ กปภ. ที่มีการประชุมอยู่เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ำประปาเพียงพอตลอดช่วงแล้งนี้ พร้อมจัดเตรียมกำลังคน เครื่องสูบน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ ให้บริการประชาชนทุกเมื่อ สอดคล้องไปกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้แต่ละจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. จะเดินหน้าและเร่งรัดโครงการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ พบท่อแตกรั่วให้รีบแจ้งทันที และหากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ PWA Contact Center 1662


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก