เปิดชื่อ 8 ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังอัยการทั่วประเทศร่วมลงคะแนน


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ ประยุทธ เพชรคุณ

12 มี.ค.64 - ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ มีการนับคะแนนการเลือกคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.ก.อ.ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไปมีผู้เสนอตัวเข้ารับการคัดเลือก 12 คน (รับ 4 คน) 2.ประเภท ก.อ.ผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญมีผู้เสนอตัว 3 คน (รับ 2 คน) 3.ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารจัดการ หรือ ก.อ.คนนอก มีผู้เสนอตัว 8 คน (รับ 2 คน)

โดยนายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะคณะกรรมการนับคะแนน เปิดเผยว่า วันนี้มีการเปิดหีบนับคะแนนในตั้งแต่เวลา 09.30 น. นับคะแนนเสร็จสิ้นเวลา 19.00 น. ปรากฏผู้ได้รับเลือกเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรา 18 (4) (ก) ข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป (ตามลำดับคะแนน) 1.นายสุวิช ชูตระกูล อธิบดีอัยการปกครองเพชรบุรี 2,104 คะแนน 2.น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย 1,537 คะแนน 3.นายศักดา ช่วงรังษี อธิบดีอัยการสำนักงานปกครองภูเก็ต 1,378 คะแนน 4.นายพรชัย ชลวาณิชกุล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 1,336 คะแนน

ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรา 18 (4) (ข) ผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญตามกฎหมายฯ 1.นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ อดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา 2,120 คะแนน 2.นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 2,005 คะแนน

ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรา 18 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณด้านการพัฒนาองค์กรหรือด้านการบริหารจัดการ 1.นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 1,928 คะแนน 2.ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 853 คะแนน

นายประยุทธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับบัตรเลือกตั้งครั้งนี้มีการส่งออกไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,688 คน เป็นบัตรกลับมา 3,214 ใบ คิดเป็น 87.6% เป็นบัตรดี 3,178 ใบ บัตรเสียบางส่วน 12 ใบ บัตรเสียแบบใช้ไม่ได้เลย 24 ใบ นับว่ามีผู้ใช้สิทธิจำนวนมาก เป็นการตื่นตัวของอัยการทั่วประเทศ โดย ก.อ.ชุดนี้จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 1 สมัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการที่มีการแก้ไขใหม่ มาตรา 18 กำหนดให้ ก.อ. มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธาน ก.อ. ปัจจุบันคือนายอรรถพล ใหญ่สว่าง (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยมีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ. ส่วน ก.อ.ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุดตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 คน โดยตำแหน่ง และ ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย ประกอบด้วย อัยการชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 4 คน อัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน รวมเป็น 6 คน นอกจากนี้ยังมี ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) รวมเป็น 15 คน

โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ. ซึ่งกรรมการ ก.อ. ทั้ง 15 คนจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ การพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอัยการที่กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการพิจารณาออกระเบียบบริหารงานบุคคลอัตรากำลังข้าราชการฝ่ายอัยการ


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว