ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 66,186,727 คน


เพิ่มเพื่อน    

12 มี.ค.64 - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ลงนามโดย นายธนาคม จงจิระ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2564
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ

จำนวนราษฎรทั้งประเทศที่มีทั้งสัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย รวมทั้งสิ้น 66,186,727 คน โดยพื้นที่ที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,588,222 คน 


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว