ซวยแล้ว 'มุกดาหารก้าวหน้า' ยืนยันผู้บริหารโรงเรียนไฟเขียว 'ธนาธร' โฟนอินหาเสียงนักเรียน


เพิ่มเพื่อน    

13 มี.ค.64 - จากกรณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยอนุญาตให้กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ทีมมุกดาหารก้าวหน้า เข้าไปจัดเวทีปราศรัยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และเชิญนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองโฟนอิน พูดคุยกับนักเรียนถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ ส.ท. และต่อมาคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคสั่งสอบสวนเรื่องนี้ ตามที่เสนอข่าวไปนั้น

ล่าสุดนายวณัฐ โคสาสุ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ส.ท.) ศิษย์เก่าโรงเรียนฯ และผู้ประสานการจัดกิจกรรม ออกมาชี้แจงว่า ในนามคณะมุกดาหารก้าวหน้า ขอเรียนชี้แจงว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในระดับเทศบาล ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 จึงขอเชิญชวนรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตามสถานศึกษาตระหนักในความสำคัญของสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมือง

โดยเรียกร้องให้นักเรียนที่มีอายุครบเกณฑ์ที่จะสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ร่วมกันทำหน้าที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย เพื่อความเจริญของท้องถิ่นที่นักเรียนแต่ละคนอาศัยอยู่

นายวณัฐ  อ้างว่า คณะมุกดาหารก้าวหน้าได้เล็งเห็นว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพูดอธิบายเนื้อหาดังกล่าวได้อย่างน่ารับฟัง และเป็นที่ชื่นชอบของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้มีการเชิญนายธนาธรเข้ามาร่วมพูดคุยในประเด็นเนื้อหาดังกล่าวกับนักเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และไม่มีข้อความหรือคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมดังที่สื่อสังคมออนไลน์ได้กล่าวหาทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียนแล้ว ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาก็ได้แสดงความกังวลต่อคณะทำงานผู้จัดว่าต้องไม่ทำให้เกิดการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบของสถานศึกษา ขอให้คณะทำงานผู้จัดไปศึกษาระเบียบข้อกฎหมายให้ละเอียดรอบคอบว่าโรงเรียนสามารถอนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้ แล้วให้ประสานงานครูผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะทำงานผู้จัดได้ศึกษาระเบียบกฎหมายมาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วพบว่าสามารถทำได้

อย่างไรก็ตาม นายวณัฐ กล่าวด้วยว่า ในนามคณะมุกดาหารก้าวหน้าขอกราบขออภัยมายังผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร หากคณะมุกดาหารก้าวหน้าทำให้ท่านเกิดความเดือดร้อน คณะมุกดาหารก้าวหน้าขอน้อมรับความผิดนั้นทุกประการ


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว