พรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมลุยไฟ!ออกคำแถลงย้ำโหวตวาระ3


เพิ่มเพื่อน    

17 มี.ค.2564 - ก่อนการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 หัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ร่วมหารือประเมินท่าที จากนั้นได้ออกคำแถลงพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีเนื้อหาว่า  1.พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันเดินหน้าลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ในวาระที่ 3 ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา256(6)ในวันนี้ โดยเห็นว่าการดำเนินการของรัฐสภาตั้งแต่วาระที่ 1 , 2 รวมถึงวาระที่ 3 ที่จะมีขึ้นนั้น เป็นการกระทำที่ถูกต้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 256 (2)(3)(4)(5) การลงมติในวาระที่ 3 ต้องดำเนินต่อไปตามมาตรา256(6) ไม่อาจดำเนินเป็นอย่างอื่นได้ หากรัฐสภาดำเนินการเป็นอย่างอื่น หรือไม่ลงมติ จะเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเอง

2.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีข้อความใดเลยที่ห้ามการลงมติในวาระที่ 3 เพียงแต่บอกว่าหากจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ลงประชามติขอความเห็นชอบจากประชาชนก่อนเท่านั้น ซึ่งการทำประชามติจะเกิดขึ้นได้ก่อนกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อยู่แล้ว หากรัฐสภาต้องมีมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 3 นี้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา256(6)(8)
  
3.ในกรณีที่รัฐสภามีมติเป็นอย่างอื่นโดยไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา256(6) อาทิการถอน เลื่อน หรือทำให้ญัตติต้องตกไปโดยประการใด พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้หารือถึงมาตรการที่ต้องดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

4.พรรคร่วมฝ่ายค้านขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนติดตามการประชุมรัฐสภาในวันนี้ โดยเฉพาะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเคยสัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่าจะดำเนินการ แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย แต่มาวันนี้กลับเป็นฝ่ายที่จะขัดขวางกระบวนการนี้เสียเอง เพียงเพื่อต้องการรักษาอำนาจของตน และขอให้ติดตามการดำเนินการของสมาชิกวุฒิสภาที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจนี้ เพียงเพื่อการรักษาผลประโยชน์และอำนาจของตนไว้ให้ยาวนานที่สุด


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว