พรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมลุยไฟ!ออกคำแถลงย้ำโหวตวาระ3


เพิ่มเพื่อน    

17 มี.ค.2564 - ก่อนการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 หัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ร่วมหารือประเมินท่าที จากนั้นได้ออกคำแถลงพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีเนื้อหาว่า  1.พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันเดินหน้าลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ในวาระที่ 3 ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา256(6)ในวันนี้ โดยเห็นว่าการดำเนินการของรัฐสภาตั้งแต่วาระที่ 1 , 2 รวมถึงวาระที่ 3 ที่จะมีขึ้นนั้น เป็นการกระทำที่ถูกต้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 256 (2)(3)(4)(5) การลงมติในวาระที่ 3 ต้องดำเนินต่อไปตามมาตรา256(6) ไม่อาจดำเนินเป็นอย่างอื่นได้ หากรัฐสภาดำเนินการเป็นอย่างอื่น หรือไม่ลงมติ จะเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเอง

2.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีข้อความใดเลยที่ห้ามการลงมติในวาระที่ 3 เพียงแต่บอกว่าหากจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ลงประชามติขอความเห็นชอบจากประชาชนก่อนเท่านั้น ซึ่งการทำประชามติจะเกิดขึ้นได้ก่อนกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อยู่แล้ว หากรัฐสภาต้องมีมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 3 นี้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา256(6)(8)
  
3.ในกรณีที่รัฐสภามีมติเป็นอย่างอื่นโดยไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา256(6) อาทิการถอน เลื่อน หรือทำให้ญัตติต้องตกไปโดยประการใด พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้หารือถึงมาตรการที่ต้องดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

4.พรรคร่วมฝ่ายค้านขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนติดตามการประชุมรัฐสภาในวันนี้ โดยเฉพาะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเคยสัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่าจะดำเนินการ แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย แต่มาวันนี้กลับเป็นฝ่ายที่จะขัดขวางกระบวนการนี้เสียเอง เพียงเพื่อต้องการรักษาอำนาจของตน และขอให้ติดตามการดำเนินการของสมาชิกวุฒิสภาที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจนี้ เพียงเพื่อการรักษาผลประโยชน์และอำนาจของตนไว้ให้ยาวนานที่สุด


ป่วย-เป็นโรค ๓ แข็ง "ไหล่แข็ง-คอแข็ง-บ่าแข็ง" ร้าวลามลงไปถึงสันหลัง นอกนั้่น "นิ่มป๋อย" ทั้งเนื้่อ-ทั้งตัว เหมือนยางรถแตก ยังดีนะ ที่ใจยังเต้นแขม็บๆ

เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"