54%ยืนยันสิทธิ์โครงการ’ม33เรารักกัน’แล้ว


เพิ่มเพื่อน    

17 มี.ค.2564 -  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยยอดตัวเลขผู้ลงทะเบียนโครงการม33 เรารักกัน ว่าขณะนี้มีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนโครงการ ณ วันที่ 16 มีนาคม เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 8.20 ล้านคน (8,203,286 คน) จากกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน ยังคงเหลือประมาณ 1 ล้านคน โดยในตัวเลขผู้ลงทะเบียนดังกล่าวพบว่าไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองจำนวน 622,172 คน ไม่ผ่านเงื่อนไขเงินฝากเกิน 500,000 บาท จำนวน 168,679 คน ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 7,417,435 คน ได้กดเข้าร่วมโครงการ ม33 เรารักกันแล้ว 3,991,206 คน หรือคิดเป็น 54%

ทั้งนี้ ในส่วนกรณีที่มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองนั้น ส่วนใหญ่พบมีปัญหา อาทิ ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับฐานสำนักทะเบียนราษฎร์ หรือไม่ตรงกับฐานข้อมูลผู้ประกัน รวมไปถึงมีการลงทะเบียนช้า ทำให้ตัวเลขผู้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ (สะสม) จำนวน 494,380 คน และกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ตัวเลขอยู่ที่ 3,838 คน
 


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"