'หญิงหน่อย' อบรม 'บิ๊กตู่' สุภาสิตา จ ยา วาจา 


เพิ่มเพื่อน    

23 มี.ค.64 - คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกลุ่มสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊คว่า ดิฉันฟังการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ท้าทายประชาชนทำนองว่า “ใครอยากตัดวงจรสืบทอดอำนาจก็แก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก็แล้วกัน” ด้วยความไม่สบายใจยิ่ง นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังจากที่รัฐสภาลงมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 หลังจากเห็นด้วยมาแล้วในวาระที่ 1 และที่ 2 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดย สสร. จะต้องทำประชามติสอบถามประชาชนก่อน แต่จากผลการสำรวจล่าสุดของนิด้าโพล พบว่าประชาชนร้อยละ 58.49 ยังประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ผู้นำที่ดีควรแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความปรารถนาดีที่อยากเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ขจัดความขัดแย้งทั้งปวงเพื่อความผาสุกของประชาชน ไม่ใช่ทำทุกวิถีทาง แม้จะทำร้ายประชาชน และประเทศชาติ เพียงเพื่อสืบทอดอำนาจของตนเองเท่านั้น คิดว่าท่านนายกฯควรแสดงความรับผิดชอบให้สมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยการเร่งทำประชามติ เพื่อถามความต้องการของประชาชนว่าต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ โดยด่วนที่สุด โดยใช้กฎหมาย ประชามติฉบับปีพ.ศ. 2552 ที่ยังมีผลบังคับใช้ ไม่จำเป็นต้องรอฉบับใหม่ 

รวมทั้งพลเอกประยุทธ์ ควรแสดงความมีวุฒิภาวะให้สมกับความเป็นผู้นำประเทศ โดยควรรู้จักให้เกียรติ ประชาชนผู้จ่ายภาษีเป็นเงินเดือนให้กับนายกฯ  ด้วยการพูดจาที่เป็นสุภาษิต ดีกว่ามาท้าท้ายประชาชน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบ้านเมืองและลดความขัดแย้ง ดังมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า สุภาสิตา จ ยา วาจา 

 


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"