'กฤษฎีกา'โต้ข่าวบิดเบือนการพิจารณาเนื้อหาร่างพ.ร.บ.ประชามติไม่ทัน​


เพิ่มเพื่อน    


26 มี.ค.64-นายนพดล  เภรีฤกษ์​ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา​ ชี้แจงกรณีกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขร่างกฎหมายประชามติไม่ทัน​ ว่า​ ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวว่า นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป ส.ว. ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... รัฐสภา ระบุว่ากฤษฎีกาแจ้งว่าไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาให้เสร็จทันตามกำหนด เพราะมีเนื้อหาที่โยงกับมาตรา 9 หลายมาตรา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่าการให้ข่าวเช่นนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะกรณีดังกล่าวหาได้เป็นเช่นที่มีการให้ข่าวแต่อย่างใดไม่​ ในการนี้ สำนักงานฯ จึงขอให้ผู้ให้ข่าวที่บิดเบือนความจริงเช่นนี้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในความเสียหายต่อชื่อเสียงของสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ต่อการกระทำเช่นนี้