อ่วม เล็งชง ครม.ขยายวงเงินเวนคืนที่ดินไฮสปีดเพิ่ม2.1พันล้าน


เพิ่มเพื่อน    

 

26 มี.ค. 2564 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการรื้อย้าย ส่งมอบพื้นที่รถไฟเชื่อมสามสนามบิน (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-อู่ตะเภา) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การแก้ไขปัญหาผู้บุกรุก โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% 2.การเวนคืนที่ดิน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามแผน และ 3.การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาลงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กรอบระยะเวลาเป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือจะส่งมอบพื้นที่ระยะแรก ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภาให้กับเอกชนคู่สัญญา ภายใน 24 ต.ค. 2564 

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะทำงานฯ ระบุว่า ในวันที่ 30 มี.ค. 2564 เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายกรอบวงเงินสำหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์และสำรวจอสังหาริมทรัพย์ กรณีเวนคืนตามสัญญาร่วมลงทุนฯ วงเงิน 2,170 ล้านบาท ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จากเดิมที่มีมติอนุมัติไปแล้ว 3,570 ล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 5,740 ล้านบาท ทั้งนี้ การขอขยายกรอบวงเงินเพิ่มนั้น สืบเนื่องจากภายหลังการลงพื้นที่ พบว่า พื้นที่ที่จะเวนคืน มีราคาตลาดเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงในบางพื้นที่ จะต้องมีการขยายเขตทางเพิ่มเติม 

สำหรับวงเงิน 2,170 ล้านบาท แบ่งเป็น งบจำเป็นเร่งด่วน โดยขอรับงบกลางปี 2564 เพื่อจ่ายค่าเวนคืนช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา วงเงิน 607.56 ล้านบาท จะเสนอ ครม. อีกครั้งต่อไป ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ทันส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิภายใน 24 ต.ค. 2564 และขอรับงบประมาณประจำปี 2565 วงเงิน 1,562.59 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเวนคืน ช่วงพญาไท-ดอนเมือง วงเงิน 792.11 ล้านบาท และค่าเผื่ออุทธรณ์ ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา (อาจไม่ต้องใช้) วงเงิน 770.48 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามขณะที่ การทำสัญญาหลังประกาศค่าทดแทนทั้งหมด 754 สัญญา พื้นที่รวม 920 ไร่นั้น ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 78% เหลืออีก 22% จะเร่งทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในต้น ก.ย. 2564 ทั้งนี้ ภายใน มิ.ย. 2564 จะทราบว่า มีผู้มาทำสัญญาเท่าใด ซึ่งหากไม่มาทำสัญญา รฟท.จะออกประกาศครอบครองและวางทรัพย์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการครอบครองต่อไป 

รายงานข่าวจากที่ประชุม ระบุอีกว่า การส่งมอบพื้นที่ของโครงการนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา จะส่งมอบพื้นที่ไม่เกินวันที่ 24 ต.ค. 2564 จากนั้นจะออกเอกสารแจ้งให้เริ่มงาน (NTP) เพื่อให้เอกชนคู่สัญญาเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป ส่วนระยะที่ 2 ช่วงพญาไท-ดอนเมือง จะเร่งรัดส่งมอบพื้นที่ไม่เกิน ธ.ค. 2565 ซึ่งจะเร็วกว่าแผนที่กำหนด 1 ปี หรือจากเดิมกำหนดส่งมอบพื้นที่ภายใน ต.ค. 2566 

ทั้งนี้ในส่วนของการย้ายสถานี ตามที่ก่อนหน้านี้มีกระแสว่า เอกชนจะย้ายสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา จากตำแหน่งเดิมที่เส้นทางทับกับสถานีรถไฟพัทยาในปัจจุบัน ไปตำแหน่งใหม่ใกล้ตลาดนํ้าสี่ภาคนั้น รายงานข่าว แจ้งว่า ในขณะนี้ยังไม่มีการเสนอขย้ายสถานีเข้ามาให้พิจารณา แต่ทั้งนี้ ในอนาคต หากมีความจำเป็นจะขอเพิ่มสถานีในโครงการฯ สามารถยื่นเสนอดำเนินการเพิ่มเติมได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) รับผิดชอบบริหาร และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะที่ นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร (Executive Advisor) เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ และดำเนินงาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 

  


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"