เปิดคะแนนหัวแถวว่าที่นายกเทศมนตรี 'กฤษฎา-เอกพจน์-ลูกบิ๊กแจ๊ส' นำลิ่วพื้นที่ปทุมธานี


เพิ่มเพื่อน    

29 มี.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานคะแนนว่าที่นายกเทศมนตรี (อย่างไม่เป็นทางการ)ของจังหวัดปทุมธานี มีดังนี้

เทศบาลนครรังสิต ร.ต.อ.ตรีลูพธ์ ธูปกระจ่าง 15,208 คะแนน 

เทศบาลเมืองปทุมธานี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ 4,296 คะแนน

เทศบาลเมืองบางคูวัด นายวีระ กล่ำสนอง 5,919 คะแนน

เทศบาลเมืองบางกะดี นายธวัชชัย อึ้งอำพรวิไล 4,333 คะแนน

เทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง 14,386 คะแนน

เทศบาลเมืองคลองหลวง นายเอกพจน์ ปานแย้ม 15,240 คะแนน

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ 8,871 คะแนน

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ 9,007 คะแนน

เทศบาลเมืองคุคต นางสุภารมย์ โลทะกะ 6,704 คะแนน

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว นางสาวดารุณี วัดแก้ว 9,152 คะแนน

เทศบาลเมืองลาดสวาย นายวินัย สังวาลเงิน 9,846 คะแนน

เทศบาลตำบลบางขะแยง นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล 2,457 คะแนน

เทศบาลตำบลบางเดื่อ พล.ต.สมพงษ์ ธรรมสุธีร์ 4,557 คะแนน

เทศบาลตำบลบางพูน นายอำนวย นาคบุรินทร์ 7,146 คะแนน

เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสายัณ นพขำ 3,667 คะแนน

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายสมบูรณ์ ปานย้อย 4,775 คะแนน

เทศบาลตำบลบางหลวง นายรามธนะ วิจิตรกร 2,383 คะแนน

เทศบาลตำบลหลักหก นายสมศักดิ์ งามแท้ 2,330 คะแนน

เทศบาลตำบลธัญบุรี นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ 17,933 คะแนน

เทศบาลตำบลหนองเสือ นายวริศ เจริญกัลป์ 887 คะแนน

เทศบาลตำบลหนองสาม นายหยวก ประยงค์ 3,740 คะแนน

เทศบาลตำบลคูขวาง นายนพพร ขาวขำ 2,721คะแนน

เทศบาลตำบลระแหง นางสาววันเพ็ญ เจริญนนทสิทธิ์  3,095 คะแนน

เทศบาลตำบลคลองพระอุดม นายเผอิญ ตรงดี 2,671 คะแนน

เทศบาลตำบลลำไทร นายพิสิฐ ดีระบูรณะพงษ์ 782 คะแนน

เทศบาลตำบลลำลูกกา นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ 5,455 คะแนน

เทศบาลตำบลสามโคก นายนิรันทร์ ใจป้ำ 2,005 คะแนน

เทศบาลตำบลบางเตย นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น 4,096 คะแนน

เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ นายมานิตย์ แก้วพวง 1,629 คะแนน

เอกพจน์ ปานแย้ม

ร.ต.อ.ตรีลูพธ์ ธูปกระจ่าง

กฤษฎา หลีนวรัตน์