โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'เตช บุนนาค' เป็นเลขาฯสภากาชาดไทย มีผล 1 พ.ค.64


เพิ่มเพื่อน    

1 เม.ย.64 - สภากาชาดไทย ได้เผยแพร่คำสั่งที่ 271/2564 เรื่องแต่งตั้งเลขาธิการสภากาชาดไทย มีเนื้อหาระบุว่า โดยที่นายแผน วรรณเมธี ได้กราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยามเพิ่มเติมพระพุทธศักราช 2463 และข้อ 31 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่79) พุทธศักรราช 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แต่งตั้ง นายเตช บุนนาค เป็นเลขาธิการสภากาชาดไทยสืบแทนต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"