ซัด สาวกยิ่งลักษณ์ อย่ามั่วบิดเบือนคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีจำนำข้าว


เพิ่มเพื่อน    

2 เม.ย.64 - นายไพศาล พืชมงคล  อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ ได้โพสต์ข้อความ ดังนี้

เข้าใจให้ตรงกัน!!!!

กรณีโครงการรับจำนำข้าวที่เกี่ยวกับ อดีตนายก ยิ่งลักษณ์ นั้น!!!!

1. คุณยิ่งลักษณ์ต้องมาพัวพันในคดีไม่ใช่เพราะการทุจริตของตนเอง!

แต่ที่เกี่ยวข้อง ก็ด้วยฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินคือ ในกรณีที่ทราบว่าจะเกิดความเสียหายแก่รัฐ นายกฯต้องสั่งยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับเรื่องนั้น

แต่มิได้กระทำ 

2. ในคดีอาญา ศาลพิพากษาว่า คุณยิ่งลักษณ์มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามข้อ 1 และพิพากษาลงโทษจำคุก คดีถึงที่สุดไปแล้ว!!! 

3.ที่ศาลปกครองกลาง มีคำตัดสินนั้น 

ศาลไม่ได้ตัดสินว่าไม่ได้ทำความผิด 

เพราะไม่มีประเด็น!!!

อย่ามั่วหรือบิดเบือนคำพิพากษา!!! 

ประเด็นที่ศาลตัดสินคือ คำสั่งของกระทรวงการคลังที่ให้ คุณยิ่งลักษณ์ ใช้ค่าเสียหายนั้น เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ!!!!

ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งนั้นเสีย 

และคดียังไม่ถึงที่สุด!!!

ก็ต้องไปดูว่า คำสั่งกระทรวงการคลังนั้น ไม่ชอบเพราะเหตุใด เพราะจงใจ หรือว่าเพราะผิดพลาด หรือเพราะเหตุอื่นใด.


คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"