กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าจัดอบรมคาราวานส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) ณ เชียงคาน หนุนที่พักคุณภาพ เน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน


เพิ่มเพื่อน    

 

          (2 เมษายน 2564)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ( New Normal) มุ่งเน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ณ ห้องนครเวียงจันทร์ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย

          สำหรับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง(Home Lodge)  ในครั้งนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจํานวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มีจํานวนมากขึ้น รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริม ความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เน้นในส่วน ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 

         

          ในการนี้ กรมการท่องเที่ยว ได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) และนําหลักเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทั้งนี้ กทท.มุ่งหวังว่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยจะต้องมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย  และมีความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว    


 

          การจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นคาราวานการเดินทางจัดอบรม ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้าอบรมรวม 100 คน  ทั้งนี้มีการเสวนาการเตรียมความพร้อมสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาก กรมการท่องเที่ยว  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการท่องเที่ยววิถีใหม่และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(SHA) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงการเสริมศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว การจัดการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019และการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เทคนิคการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ จาก Blogger เพจไปไหนดี ตลอดจนการชี้แจงทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านที่พักนักเดินทางหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและชุมชนที่เข้าร่วมครั้งนี้ โดยหลังจากการจัดอบรมฯ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการและชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"