กรมศาสนาวุ่นติดโควิด! เปิดไทม์ไลน์ไปงานทำบุญ2เม.ย. มี'อิทธิพล'ร่วมพิธี


เพิ่มเพื่อน    

5 เม.ย. 64 - นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ได้ออกประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยมีใจความว่า ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ 4  เมษายน 2564  เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้งว่า มีบุคลากรกรมการศาสนาจำนวน 1  ราย ได้ตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลของรัฐ เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2564 พบเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และขณะนี้ได้ให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้ว นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1012.2/13 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563  และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 20 19 (COVID 19) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบการ พ.ศ. 2563  กรมการศาสนาจึงขอออกประกาศ ดังนี้

ข้อ 1  ปิดสถานที่ทำการกรมการศาสนา ชั้น 2  เลขที่ 10  อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว จำนวน 3  วัน (ตั้งแต่วันที่ 5-7  เมษายน  2564 ) เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร

ข้อ 2 สามารถติดต่อประสานราชการระหว่างวันที่ 5-7  เมษายน 2564  ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการศาสนาได้ที่ : m-culture0300@saraban.mail.go.th

ข้อ 3 สามารถติดต่อและส่งเอกสาร ณ กรมการศาสนา ชั้น1  อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากไทม์ไลน์ของบุคลากรกรมการศาสนาที่ตรวจพบเชื้อโควิด - 19 วันที่ 2 เม.ย. 2564  เวลา 05.30 น- 09.30 น.  ไปปฏิบัติงานในพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ  ณ วัดปทุมวนาราม  เขตปทุมวัน โดยงานดังกล่าว นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ยังมีพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก.

 


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว