สวทช. ร่วมทุนภาคเอกชน ผลิตและจำหน่าย "CAR T-cell" รักษามะเร็งเม็ดเลือด เจ้าแรกในไทย


เพิ่มเพื่อน    


5 เม.ย.64 -กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มพันธมิตรนักลงทุน และนักวิจัย แถลงข่าว การร่วมลงทุนใน บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัดในการรักษาผู้ป่วย โดยใช้เทคโนโลยี Chimeric antigen receptor(CAR) T-cell ที่ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อปี 2563 เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวต่อไปในอนาคต

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์


ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า การร่วมลงทุนก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ โดยที่ผ่านมา ได้มีการผลักดันและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านการร่วมจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี และการร่วมลงทุนในบริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด ในครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้เกิดการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยในอันดับแรกจะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด (CAR T-cell) สำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับเลือดเป็นที่แรกของประเทศไทย ซึ่งการตั้งบริษัทเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัดนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีใหม่นี้มาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียในการรักษาด้วยเซลล์และยีนบำบัด

 

ดร.นเรศ ดำรงชัย

ดร.นเรศ ดำรงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด กล่าวว่า สำหรับในการร่วมลงทุนครั้งนี้จะเป็นผู้รับดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยในห้องทดลองสู่การผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในระดับคลินิก แล้วขึ้นทะเบียนกับ อย. เป็นยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์เฉพาะบุคคล

​"เราคาดว่าจะสามารถเข้าสู่การทดลองในคนได้ในปี 2565  โดยจะใช้คนไข้มะเร็งเม็ดเลือดขาวในระยะแรกจะเกิดขึ้นในเด็กอายุราวๆ 10-18  ปี มากสุดประมาณ 25 ปี จำนวน 20 คน เพราะเด็กเป็นโรคนี้เยอะด้วย และผลิตภัณฑ์จะขึ้นทะเบียนเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างเป็นทางการในอีกประมาณ 3-4 ปี ในส่วนค่ารักษาก็จะถูกลงกว่า 5 เท่า ที่จะคุ้มกว่าการไปรักษาในต่างประเทศ "

 

ดร.นเรศ  กล่าวต่อว่า โดยในระยะแรกของการดำเนินการ บริษัทฯ ได้ขออนุญาตใช้สิทธิจากทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ CD19 CAR T-cell สำหรับรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B ของมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการผลิตในโรงงานเป็นผลิตภัณฑ์แรก ตามมาตรฐาน Good manufacturing practice (GMP) ในรูปแบบ CDMO เพื่อพัฒนาและขายในเชิงพาณิชย์เมื่อผ่านการทดสอบทางคลินิกและได้รับการขึ้นทะเบียนองค์การอาหารและยา (อย.) โดยผลิตภัณฑ์ CAR T-cell ที่ได้ จะนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนที่มีศักยภาพในการรักษาด้วยเซลล์และยีนบำบัดในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง

ด้านศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและกุมารเวช ที่ได้ศึกษาค้นคว้าการรักษาด้วยเซลล์และยีนบำบัดในผู้ป่วยธาลัสซีเมียและมะเร็งเม็ดเลือดขาว ให้ข้อมูลว่า การรักษาด้วยวิธีเซลล์และยีนบำบัดในเทคโนโลยี CAR T-cell คือ การผสมผสานระหว่าง Cell therapy และ Gene therapy ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการรักษามะเร็ง โดยเฉพาะในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือด เช่น Leukemia, Lymphoma และ Multiple myeloma โดยใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยเอง (Autologous T-cell) หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้บริจาค (Allogenic T-cell) มาทำการดัดแปลงโดยใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) ให้มีความสามารถในการจับโปรตีน (Antigen) บนผิวของเซลล์มะเร็งและทำลายเซลล์มะเร็งนั้นได้ และฉีดกลับเข้าไปในผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ตอบสนองต่อยาที่มีอยู่เดิม เช่น CD19 CAR T-cell therapy เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกดัดแปลงให้มีความจำเพาะต่อโปรตีน CD19 ที่อยู่บนเซลล์มะเร็ง Leukemia และ Lymphoma บางชนิด และ BCMA CAR T-cell therapy เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่ถูกดัดแปลงให้มีความจำเพาะต่อโปรตีน BCMA ที่อยู่บนเซลล์มะเร็ง Multiple myeloma เป็นต้น


“ทั้งนี้ถือว่าเป็นการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติและต่อยอดโดยการวิจัยและพัฒนาของคนไทย ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศในอนาคต ในระดับอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนช่วยให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่สำคัญ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น Medical Hub ของเอเชีย” ศ.นพ.สุรเดช กล่าว 
-------------------------
 


"โควิด" ก็เหอะ จ๋อยเป็นเหมือนกัน! เมื่อเจอ "ฮามาส-ปาเลสไตน์" กับ "อิสราเอล-ยิว" ถล่มใส่กันแหลก

"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน