เศร้า! ผู้ต้องขังเรือนจำนราธิวาส สังเวยโควิดแล้ว 1 ราย


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

8 เม.ย. 64 - นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เผยถึงการจัดการโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการเตรียมการวางแผนทั้งในเรื่องของทรัพยากรที่จะเอาไปจัดวางในโรงพยาบาลให้พร้อมมีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ ซึ่งในตอนนี้ได้ดำเนินการได้ในระดับหนึ่งเกือบจะสมบูรณ์ และให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดภายในโรงพยาบาลสนามมาเป็นอันดับแรก และมาตรฐานเครื่องมือเครื่องใช้  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นในภายในเรือนจำ โดยจัดทีมเข้าไปดูแลเรื่องของขยะติดเชื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

นอกจากนี้มีการวางแผนเรื่องทรัพยากรบุคคล เช่น บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ภายในโรงพยาบาลสนามให้มีความเพียงพอ และในกรณีที่มีผู้ป่วยหนักจะมีรถพยาบาลส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลนราธิวาส 

ทั้งนี้ ภายในโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำมีการคัดแยกโซน เป็น 2 ส่วน ในส่วนที่เป็นสถานพยาบาลภายในเรือนจำสามารถรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19  ได้ประมาณ 200 คน ส่วนในแดน 6  รองรับได้กว่า 800 คน โดยโรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19  เทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน

ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นราธิวาส รายงานเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 พบว่า การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนของ จ.นราธิวาส จำนวน 146 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันสะสม 341 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (8 เมษายน 2564) จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล 275 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 64 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ต่อมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (8 เมษายน 2564) มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตจำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 61 ปี ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 3 ราย


ประเทศไทยเนี่ย..... ถ้ามองแบบแยกส่วน "กลุ้มใจตายหะ" มันไปไม่รอด "พังแน่"! ต้องมองในความเป็นองค์รวมใต้จอกแหนผนึกคลุมหน้าจะเห็นผลึกระหว่างคนกับชาติเหนียวกว่ากาวตราช้าง

'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'