'นนทบุรี' ติดโควิดพุ่ง 30 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องสถานบันเทิง


เพิ่มเพื่อน    

10 เม.ย.64 - เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ว่า ผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 จ.นนทบุรี วันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 30 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง เพศหญิง 12 ราย เพศชาย 18 ราย ภูมิลำเนา อ.เมือง 10 ราย อ.ปากเกร็ด 7 ราย อ.บางบัวทอง 5 ราย อ.บางใหญ่ 4 ราย อ.ไทรน้อย 3 ราย อ.บางกรวย 1 ราย ความสัมพันธ์ 1. สถานบันเทิง กทม 14 ราย 2. The Moon Bar 2 ราย 3. สัมผัส ผู้ป่วยยืนยัน 9 ราย 4. ไม่ทราบแหล่งชัดเจน 5 ราย

ค่า CT (Cycle Threshold) ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ

ผู้ป่วย 311 อายุ 21 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ อาชีพ นักศึกษา ไปสถานบันเทิงรัชดา มีอาการ CT = 19.66 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 312 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ รับจ้าง ไป the moon bar ไม่มีอาการ CT = 15.67 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 313 อายุ 26  ปี  เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ รับจ้าง ไป the moon bar มีอาการ CT = 20.71 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 314 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ ค้าขาย ไปเที่ยว Top one และเดอะคริสตัล มีอาการ CT = 13.94  นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 315 อายุ 41 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพลับ อาชีพ พนักงานบริษัท ไม่ทราบสาเหตุ ไม่ได้เดินทางไปไหน มีอาการ CT = 19.31 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

ผู้ป่วย 316 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางเลน อาชีพ แม่บ้าน ไปผับพัทยา ชีตัส ชลบุรี และไป Top One มีอาการ CT = 25.69 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 317 อายุ 20  ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทราย อาชีพ PR บริษัท สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ มีอาการ CT = 21.91 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 318 อายุ 49 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ พนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีอาการ CT = 23.06 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 319 อายุ 32  ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสอ ไม่มีอาการ CT = 34.25 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 320 อายุ 34  ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราช มีอาการ CT = 17.61 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 321 อายุ 42 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ นักวิชาการโสตศึกษา สถาบันสิรินธร ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ไม่มีอาการ CT = 27.83 นอนสถาบันโรคทรวงอก

ผู้ป่วย 322 อายุ 24  ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพ ฟรีแลนด์ ไม่ทราบแหส่งติดเชื้อ มีอาการ CT = 17.40 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 323 อายุ 32  ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีอาการ CT = 16.52 นอนโรงพยาบาลศิริราช

ผู้ป่วย 324 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ นักร้องร้านเดอะแจส มีอาการ CT = 19.81 นอนโรงพยาบาลศิริราช

ผู้ป่วย 325 อายุ 30 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ไทรม้า ไป Top one มีอาการ CT = 25.25 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 326 อายุ 23  ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลน อยู่แถวรัชดา ห้วยขวาง มีอาการ CT = 23.10 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 327 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพ การไฟฟ้า สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ไม่มีอาการ CT = 21.10 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 328 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ - ไปเดอะคริสตัลทองหล่อ ซอย 10 ไม่มีอาการ CT 26.16 = นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 329 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ อาชีพ PR แถวรัชดาซอย 23 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีอาการ CT = 17.79 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 330 อายุ 30 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ขายของออนไลน์ สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ไม่มีอาการ CT = 14.84 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 331 อายุ 45 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่ อาชีพ ค้าขาย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีอาการ CT = 18.98 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 332 อายุ 32 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ - สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และไปเที่ยว Top one มีอาการ CT = 32.29 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 333 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ นักออกแบบ Amarin TV ไปคริสตัลผับ ไม่มีอาการ CT = 20.19 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 334 อายุ 32 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ พนักงานบู้ทธนาคาร สาขา The walk ราชพฤกษ์ สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ไม่มีอาการ CT = 33.89 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 335 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.บางกรวย อาชีพ พนักงานบริษัท ไป dirty bar มีอาการ CT = 18.26 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 336 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพ ขายของออนไลน์ ไปทองหล่อ ซอย 10 มีอาการ CT = 23.97 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 337 อายุ 16 ปี  เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.พิมลราช อาชีพ นักเรียนโรงเรียนศรีบุญญานนท์ สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีอาการ CT = 17.63 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 338 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราช อาชีพ - ไปทองหล่อ มีอาการ CT = 35.43 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 339 อายุ 42 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ เป็นพนักงานราชการอยู่ศูนย์สิรินธร ไม่มีอาการ CT = 21.95 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 340 อายุ 44 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพ เป็นพนักงานโรงแรม ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง


"น้องเทนนิส" เหมือนฝนหยดมาเม็ดกลางใจแล้งพี่น้องไทยในภาวะระงมโควิด! เธอกับคณะ ที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือ "โค้ชเช-ชัยศักดิ์" บินมาลงที่สนามบินภูเก็ตเช้าวาน (๒๖ ก.ค.๖๔) ท่ามกลางคณะต้อนรับพองาม

"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม