นายกฯให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล อสม. ตำรวจ ทหาร ที่ร่วมแรงดูแลประชาชนช่วงโควิดระบาด


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และเต็มกำลังความสามารถ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลประชาชนในช่วงนี้ โดยการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล วิชาชีพสุขภาพทุกวิชาชีพ ได้เข้ามาช่วยดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ที่อยู่ในช่วงสังเกตอาการ ผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยหนักที่จะต้องช่วยกันรักษา โดยบุคลากรทางการแพทย์ได้ทุ่มเทสรรพกำลังในการดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการที่ต้องตรวจคัดกรอง ดูแลรักษาผู้ป่วย อีกทั้งมีความกดดันอีกมากจากสังคม ซึ่งผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อบุคลากรทางการแพทย์สูง จนบางครั้งนำไปสู่การกระทบกระทั่งด้วยความเข้าใจผิดกันบ้าง และอาจทำให้บุคลากรทางการแพทย์ เสียขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีต่อไปในการปฏิบัติหน้าที

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และพลเรือน ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลความสะดวกเรียบร้อย ทั้งในเรื่องการเดินทางสัญจรของประชาชน และที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ด้วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และพลเรือน ที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวนบริเวณชายแดนเพื่อป้องกันอธิปไตย และการลักลอบหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล วิชาชีพสุขภาพทุกวิชาชีพ อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และพลเรือนทุกหน่วยงาน ที่ต้องปฎิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว