"ตรีนุช"มอบสอศ.ปั้นเด็กอาชีวะเป็นเถ้าแก่ หลังเรียนจบสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทันที


เพิ่มเพื่อน    

19เม.ย.64-"ตรีนุช" มอบ การบ้าน สอศ. มุ่ง ทำให้เด็กอาชีวศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทันที พร้อมเดินหน้าต่อ โครงการอาชีวศึกษายกกำลังสอง  "สุเทพฯ ยอมรับยอดนักเรียนอาชีวะ อาจพลาดเป้า แต่ไม่ห่วง เพราะจะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมร่วมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งตนได้รายงานการดำเนินงาน เรื่อง อาชีวศึกษายกกำลังสอง ที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศธ. ได้ขับเคลื่อนมา ซี่งนางสาวตรีนุช ก็เห็นด้วยกับนโยบายการจัดอาชีวศึกษายกกำลังสอง เพราะถือเป็นโยบายที่ดีจึงพร้อมสนับสนุนให้มีการเดินหน้านโยบายดังกล่าวต่อไป โดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา หรือ Excellent Center ที่ตอบโจทย์กลุ่มอาชีพในการพัฒนาประเทศ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม FirstS-Curve & New S-Curve ประกอบไปด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัล เป็นต้น  

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นางสาวตรีนุช ยังมีความประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนจบอาชีวศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทันที โดยในเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมรับนโยบายมาดำเนินการ เนื่องจากการดำเนินงานในเรื่องนี้ สอศ.มีหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไว้อยู่แล้ว รวมถึงการตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษาต่างๆ ที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาฝึกอบรมจับกลุ่มทำโครงการด้วยการฝึกเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน เพราะเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทันที ดังนั้น สอศ.จะขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของรมว.ศธ. ในเรื่องการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้ว่ามาเรียนอาชีวศึกษาแล้วมีงานทำมีรายได้อย่างแน่นอน  

“ส่วนการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ของสอศ.นั้น เรากำหนดเป้าหมายสัดส่วนการเพิ่มผู้เรียนไว้เท่าเดิม คือ สายอาชีพ 50 สายสามัญ 50 แต่คิดว่าคงไปไม่ถึงเป้าหมาย แต่ผมไม่กังวล เพราะปีนี้ สอศ.มุ่งเน้นปีแห่งการเน้นเรื่องคุณภาพนำปริมาณ ซึ่งเชื่อว่าหากเราดำเนินการด้านคุณภาพอย่างเข้มข้นแล้ว จะดึงดูดผู้เรียนให้มาเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นได้เองในอนาคต”เลขาฯ กอศ. กล่าว