'อัยการโกศลวัฒน์' ชี้แอบถ่ายรูปผู้ป่วย รพ.สนามไปเผยแพร่ ผิดพรบ.สุขภาพ


เพิ่มเพื่อน    

19 เม.ย.64 - นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีและโฆษกอัยการปราบปรามทุจริตภาค 9 โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่มีการเเอบถ่ายรูปผู้ป่วยหญิงติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งว่า เผยแพร่ภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ผิดกฎหมายอะไร? ภาพจะบอกว่าผู้ป่วยเป็นใคร ยืนยันตัวตนผู้ป่วย เป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย ผิด พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 มาตรา 7 ส่วนโทษ มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 7 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้เว้น แต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้

มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ในทางกฏหมายแพ่ง ผู้ป่วยเรียกค่าเสียหายฐานละเมิด ให้ชดใช้ค่าเสียหายได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

ห้ามเผยแพร่ภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ผิดกฎหมายแล้วอย่าบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ใครก็จะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้ตนพ้นผิดไม่ได้นะครับ นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล หรือคุณหมอเสือ รอง ผอ.สถาบันบำราศนราดูร เคยฝากบอกอัยการไว้ว่า “ถ้าเราทำมากกว่าที่จำเป็นต้องทำเราจะรอด ถ้าเราทำน้อยกว่าที่จำเป็นต้องทำเราจะไม่รอด” ข้อคิดป้องกันติดเชื้อโควิดวันนี้


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"