ถ้าจะมองหาเรื่องเบาสมอง... ก็พอมีอยู่นะ วันก่อนเกิดสงครามเพลง

ทางรอดและทางตาย
หนักแผ่นดิน-ยิ้มสยาม
'ไทยอันดับ ๑ โลก' มาจากไหน?
'เพราะกองทัพขวางทาง?'
อ้างว่า 'ทำผิดโดยไม่เจตนา'
อยากรู้ใช่มั้ย..ใครบงการ?