ป้ายกำกับ :

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจวิเคราะห์เกลือทะเลให้เกษตรกรฟรี ผลักดันสู่ GAP สร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ปีการผลิต 2564/65 รวมทั้งสิ้นจำนวน 949 ครัวเรือน 1,627 แปลง เนื้อที่ 48,321.81 ไร่ ปริมาณผลผลิต 666,736 ตัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

เพิ่มเพื่อน