เสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 32.6°C/27.7°C

เศรษฐกิจ

ส.ป.ก. กินข้าวหารือ กรมอุทยานฯ แก้ปัญหาเขตพื้นที่ทับซ้อน เขาใหญ่

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ไปหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนบริเวณพื้นที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และที่อื่น ๆ นั้น