เสาร์, 28 มกราคม 2566

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 29.4°C/21.1°C

สิ่งแวดล้อม

ต้านการทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำด้วย‘Big Data’

แม้จะมีข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน พิกัดสิ่งมีชีวิต จำนวน 1.2 แสนรายการ บนระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ปลุกไลฟ์สไตล์ดื่มน้ำ’กระป๋อง’ ช่วยรักษ์โลก

น้ำสำคัญต่อชีวิต ทุกคนต้องดื่มน้ำ ทุกวันนี้คนไทยบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกกว่า 6,000 ล้านขวดต่อปี ขวดพลาสติกส่วนใหญ่ไม่นำกลับมารีไซเคิล กลายเป็ยขยะสร้างภาระต่อโลกใบนี้

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม’พังงา’ เสี่ยงถูกทำลาย

อ่าวพังงาขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลนานาพันธุ์และความสวยงามของธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่อ่าวพังงาเกิดจากป่าชายเลนอันสลับซับซ้อนและกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตลอดอ่าวพังงาเต็มไปด้วยประมงพื้นบ้าน หนึ่งในแนวทางอนุรักษ์อ่าวพังงาที่ผ่านมา

อาสา’ดูแลสวน’ พลังเล็กๆ พัฒนาพื้นที่สีเขียว

‘สวนเบญจกิติ’ ป่ากลางกรุงย่านพระราม4 -สุขุมวิท เหล่าอาสาสมัครผู้ที่ชื่นชอบและใกล้ชิดกับธรรมชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะประโยชน์แห่งนี้ ผ่านการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในบริเวณสวนเบญจกิติ ช่วยกันถอนตะปูออกแล้วทาแผลให้กับ