พุธ, 17 สิงหาคม 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 31.1°C/26.2°C

สิ่งแวดล้อม

‘พื้นที่สีเขียว’กทม.ตามมาตรฐานโลก ทำได้หรือขายฝัน

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวต่ำกว่ามาตรฐานโลก เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังต้องแก้ไข  ขณะที่นโยบายกรุงเทพสีเขียว ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น  และนโยบาย“กรุงเทพ 15 นาที” สร้างสวนสาธารณะขนาดเล็กทั่วกรุงเทพให้ประชาชนเดินทางถึงภายใน 15 นาที

ผลักดัน’ประมงพื้นบ้าน’ พัฒนาอาชีพ ฟื้นทรัพยากร

แม้ชาวประมงพื้นบ้าน รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้แปรรูปสัตว์น้ำรายย่อยจะเป็นขนาดเล็ก มีมูลค่าคิดรวมเพียง 10% ของมูลค่าในอุตสาหกรรมประมงทั้งหมด   แต่มีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ประเทศและโลก

ทส.เตรียมนำแผนจัดการขยะชาติ ฉบับ 2 เสนอ ครม.

6 ส.ค.2565 – นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า การจัดการขยะยังคงเป็นปัญหาซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ได้สิ้นสุดลง ทส. โดย คพ. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ

เปิดเส้นทางค้นพบครั้งสำคัญ‘ม่วงราชสิริน-ซ่อนแก้ว’

เป็นการค้นพบครั้งใหญ่ของไทยในปีนี้ ทีมนักพฤกษศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้วงศ์ถั่วของไทยตีพิมพ์ผลการค้นพบ “ม่วงราชสิริน” (Millettia sirindhorniana Mattapha, Thanant., Kaewmuan & Suddee) และ “ซ่อนแก้ว” (Millettia tomentosa Mattapha & Tetsana) ในวารสารนานาชาติ Thai Forest Bulletin (Botany)

เปิดร่าง กม.ปล่อยสารพิษร้ายแรง ลดหายนะอุบัติภัย

นับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเมื่อสามองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw ) และกรีนพีซ ประเทศไทย เข้ายื่นริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ…. (PRTR)