อังคาร, 31 มกราคม 2566

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 28.9°C/21.1°C

ท่องเที่ยว-ศิลปวัฒนธรรม

เปิด'เรือนวราพร' รักษามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อระลึกถึงอาจารย์วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้ง”พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” และบุคคลต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่ง ทั้งยังเป็นนักต่อสู้เพื่อพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ มูลนิธิอินสาท-สอาง และ มูลนิธิหมอฟรานซีส คริสเตียน

รัฐบาล ขอบคุณทุกหน่วยงาน ร่วมมือติดตาม นำมรดกอันล้ำค่าของชาติกลับคืน

รัฐบาล ขอบคุณทุกหน่วยงาน ร่วมมือติดตาม นำมรดกอันล้ำค่าของชาติกลับคืนสู่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กต.ได้ส่งมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลัก 9 องค์ ที่ได้รับคืนจากชาวออสเตรเลียกลับสู่ประเทศไทย

‘ฟ้อนเมืองปูจาพญามังราย’ Soft Power รูปแบบใหม่

อ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับการจัดแสดง “ฟ้อนเมืองเชียงราย” บวงสรวงพญามังรายมหาราช ในโอกาสครบรอบสถาปนาเมืองเชียงรายครบ 761 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพญามังราย ผู้ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย