พุธ, 17 สิงหาคม 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 31.1°C/26.2°C

ท่องเที่ยว - ศิลปวัฒนธรรม

เฝ้าระวังโบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม

16 ส.ค.2565 – นายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กล่าวว่า นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด โดยย้ำถึงความพร้อมเฝ้าระวังแหล่งโบราณสถานสำคัญที่อยู่ในแนวพาดผ่าน

‘อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย’ เวทีใหญ่พัฒนาศิลปะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการ “อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย”  ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง ปีนี้สามสถาบันราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคอีสานเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ประกอบด้วย