ป้ายกำกับ :

กรอบ RCEP

ส่งออกไทยใช้สิทธิ FTA สูงต่อเนื่อง มูลค่า 11,819.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดอาเซียนครองแชมป์

กรมการค้าต่างประเทศเผยตัวเลขการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2566 การส่งออกไทยโดยรวมยังคงมีการใช้สิทธิฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่ารวม 11,819.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับตลาดอาเซียนยังครองแชมป์อันดับ 1 ตามติดมาด้วยอาเซียน-จีน ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย อาเซียน-อินเดีย และภายใต้ กรอบ RCEP มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ รวม 195.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เพิ่มเพื่อน