ป้ายกำกับ :

กระแสรักษ์โลก

สนค. ชี้เทรนด์ 'ของเล่น' มุ่งสู่กระแสรักษ์โลก แนะเอกชนปรับตัว

สนค. ชี้เทรนด์ของเล่น มุ่งสู่กระแสรักษ์โลก ปรับเปลี่ยนพลาสติกเป็นไม้ ใช้พลาสติกชีวภาพ ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนะผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย นอกจากออกแบบให้ตรงตามกระแสนิยม ต้องเน้นมาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน เผยของเล่นทำจากไม้ยางพารา พลาสติกจากมันสำปะหลังของไทย มีโอกาสสูง

เพิ่มเพื่อน