ป้ายกำกับ :

การประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14

วงประชุมข้าวโลกยกนิ้วให้ 'จุรินทร์' ประกาศไม่มีนโยบายแทรกแซงราคา!

วงประชุมข้าวโลกยกนิ้วให้! ‘จุรินทร์โ’ ชว์วิชั่นกลางวงผู้นำเข้าข้าวโลกกว่า 1,000 ราย ดันข้าวไทยเป็นแหล่งผลิตแปรรูป-ส่งออก สร้างความมั่นคงทางอาหารคุณภาพโลก ไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาทั้งในและต่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน