ป้ายกำกับ :

การพึ่งตนเอง

'รองหน.พรรคกล้า' น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาธุรกิจ เชื่อนำปท.พ้นวิกฤติ

‘รองหัวหน้าพรรคกล้า’ น้อมนำ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ พัฒนาธุรกิจ และพรรคการเมือง เชื่อ ลดเหลื่อมล้ำ นำประเทศไทยพ้นวิกฤติได้

เพิ่มเพื่อน