ป้ายกำกับ :

ขยับขึ้นดอกเบี้ย

กรุงไทย ฟันธง กนง. ขยับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี
กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 6/2565

เพิ่มเพื่อน