ป้ายกำกับ :

ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

โปรดเกล้าฯ ให้รับโอน 'นายทหารสัญญาบัตร' เป็น 'ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

เพิ่มเพื่อน