ป้ายกำกับ :

ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

โปรดเกล้าฯ รับโอน 'พล.อ.ณรงค์พันธ์' สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โอน 'พล.อ.ธนณัฐ' เป็นข้าราชการในพระองค์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โอน ‘พล.อ.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์’ จเรสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกมาเป็นข้าราชการในพระองค์

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

โปรดเกล้าฯ ให้รับโอน 'นายทหารสัญญาบัตร' เป็น 'ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

เพิ่มเพื่อน