ป้ายกำกับ :

ความตกลงปารีส

เผยผลศึกษา ลดกินเนื้อสัตว์ พัฒนาสวัสดิภาพ-สกัดฟาร์มอุตสาหกรรม ชะลอโลกร้อน

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จัดทำรายงานล่าสุด เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความโหดร้ายทารุณ เผยผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากการทำฟาร์มอุตสาหกรรม” (Climate Change and Cruelty: Revealing the True Impact of Factory Farming)

เพิ่มเพื่อน