ป้ายกำกับ :

ความสุขของชาติ

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่แก่พสกนิกร ความสุขของบุคคลกับความสุขของชาติไม่สามารถแยกออกจากกันได้

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส.2565 แก่พสกนิกรชาวไทย ความสุขความเจริญของแต่ละบุคคล กับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมืองไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากเกิดอปุสรรคหรือโรคภัย ทุกคนต้องร่วมมือกันด้วยรัก สามัคคี อดทน เข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นได้อย่างสำเร็จ

เพิ่มเพื่อน